Kalendar aktivnosti

CIVITATES: JAČANJE NOVINARSKIH ORGANIZACIJA

Civitates je filantropska inicijativa koja je posvećena podržavanju demokratskih vrednosti u Evropi, i ima za cilj da uspostavi snažnu mrežu nezavisnih novinarskih organizacija od javnog interesa koje brane demokratiju u Evropi pokrivajući priče od društvenog značaja.

Fond ima za cilj da kroz ovaj projekat obezbediti podršku u oblasti operativnog i institucionalnog jačanja svojih partnera, kako bi se izgradile trajnije, otpornije, umreženije i uticajnije novinarske organizacije od javnog interesa u Evropi.

Da bi se prijavile na konkurs, novinske organizacije moraju ispunjavati sledeće uslove:

  • Bave se novinarstvom od javnog značaja koje informiše javnost o onome što je važno svima u društvu, izveštavajući o opštem dobru, opštem blagostanju i bezbednosti i dobrobiti svih u zajednici;
  • Nezavisno su od političkih, trgovinskih i verskih interesa
  • Bave se istraživačkim novinarstvom;
  • Registrovani su kao neprofitne organizacije;
  • Registrovani su kao pravno lice i imaju dokazanu praksu sa najmanje 12 meseci aktivnog pokrića;
  • Pridržavaju se visokih profesionalnih standarda, uključujući posvećenost istini i tačnosti, pravičnosti i nepristrasnosti, humanosti, transparentnosti i odgovornosti;

Iznosi bespovratnih sredstava mogu varirati i to u skladu sa sledećim uslovima:

  • Organizacije sa godišnjim budžetom do 100 000 EUR mogu konkurisati za sredstva do 50% svog godišnjeg budžeta;
  • Organizacije sa godišnjim budžetom do 200 000  EUR mogu konkurisati za sredstva do 40% svog godišnjeg budžeta;
  • Organizacije sa godišnjim budžetom većim od 200 000 EUR mogu da apliciraju za sredstva do 30% svog godišnjeg budžeta.

Trajanje bespovratnih sredstava može biti do 3 godine (potencijalno obnovljivo za još dve godine).

Rok za prijavu na konkurs je 30. jun 2020. godine.

Više informacija o uslovima konkursa možete pronaći OVDE.