Kalendar aktivnosti

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKTA: IZGRADNJA OTPORNOSTI ZAJEDNICA NA NASILNI EKSTREMIZAM NA ZAPADNOM BALKANU

Projekat “Zajednice na prvom mestu: Pokretanje hub-a organizacija civilnog društva koji će se baviti pitanjem nasilnog ekstremizma – od prevencije do reintegracije” pokrenut je u cilju osnaživanja organizacija civilnog društva (uključujući one koje se bave pitanjima mladih, žena i verskih organizacija) na Zapadnom Balkanu i omogući im da postanu efikasni i odgovorni društveni akteri.

Cilj Poziva je pružanje podrške malim lokalnim organizacijama i lokalnim OCD na Zapadnom Balkanu u izgradnji i povećanju otpornosti zajednice na nasilni ekstremizam.  

Specifični ciljevi:

  1. Podrška malim lokalnim organizacijama i OCD-ima u uspostavljanju partnerstva između OCD-a, medija, verskih organizacija, javnog sektora, udruženja mladih, medija, akademske zajednice i drugih relevantnih aktera, na lokalnom nivou kako bi se podstakla reakcija zajednice da radi na prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu;
  2. Podrška malim lokalnim organizacijama i OCD-ima u sprovođenju pilot projekata koji se bave pokretačima nasilnog ekstremizma na nivou lokalnih zajednica.

Minimalni iznos sredstava je  4 000 EUR.

Maksimalni iznos sredstava je 6 000 EUR.

Rok za podnošenje predloga projekta je 07. jun 2020. godine.

Više informacija o uslovima konkursa možete pronaći OVDE.