Kalendar aktivnosti

KONKURS PEACE NEXUS FONDACIJE ZA ZAPADNI BALKAN U 2020. GODINI

Ovim pozivom fondacija Peace Nexus nastoji da pruži podršku organizacijama koje doprinose socijalnoj koheziji u državama Zapdnog Balkana i organizacijama koje deluju na regionalnom nivou. Fondacija je posebeno zainteresovana da pruži podršku akterima koji rade na povećanju kvaliteta i intenziteta saradnje na etničkom i nacionalnom nivou, na taj način doprinoseći regionalnoj mobilnosti, dijalogu i pomirenju.

Ovim pozivom Fondacija ne obezbeđuje institucionalno (osnovno) finansiranje.

Umesto toga, Fondacija pruža podršku u sledećim oblastima:

  1. osetljivosti na konflikte kako bi se pružila podrška organizacijama da se prilagode kontekstu i doprinesu socijalnoj koheziji;
  2. organizaciona podrška organizacijama za izgradnju mira i povećanje njihove efikasnosti u radu;
  3. inkluzivni dijalog sa poslovnim sektorom, sa ciljem uključivanja relevantnih aktera u pronalaženje zajedničkih rešenja i doprinosa socijalnoj koheziji na relaciji poslovni sektor – zajednica – organi javne vlasti.

U sve tri oblasti podrške podrazumeva se saradnja sa partnerima u prevazilaženju internih ili eksternih izazova koji sprečavaju efikasnost i sposobnost postizanja njihovih ciljeva.

Rok za podnošenje predloga projekta je 07. jun 2020. godine.

Za više informacija o uslovima konkursa pogledajte OVDE.