Kalendar aktivnosti

Evropska omladinska fondacija: Podrška omladinskim organizacijama u kontekstu krize izazvane COVID-19

Evropska omladinska fondacija raspisuje poseban poziv lokalnim ili nacionalnim omladinskim organizacijama za finansiranje aktivnosti koje odgovaraju lokalnim potrebama proisteklih iz krize izazvane COVID-19.

Prednost će se dati pilot aktivnostima čiji je cilj pokazivanje solidarnosti i podrške svim osobama pogođenim krizom COVID -19, kao što su:

  • Pružanje podrške posebno ugroženim grupama ljudi, uključujući beskućnike, izbeglice i azilante, osobe sa invaliditetom, ljude koji žive u izolaciji ili u udaljenim zajednicama
  • Podrška zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim uslugama;
  • Edukacija i podizanje svesti o važnosti ljudskih prava u odgovorima na krizu COVID-19.

Omladinske organizacije mogu podneti prijave samo ako su registrovane kod EYF.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje za pilot aktivnosti je 10 000 EUR.

Rok za podnošenje predloga projekta je 1. septembar 2020. godine.

Više informacija dostupno je OVDE.