Kalendar aktivnosti

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA: ODGOVOR BALKANSKIH OCD NA COVID-19 II

Balkan Trust for Democracy uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) objavljuje poziv za organizacije civilnog društva sa Balkana za podnošenje predloga projekata kao odgovora na potrebe i izazove pojačane izbijanjem pandemije COVID-19 s kojim civilno društvo suočava. 

Predloge projekata treba da pokrenu organizacije civilnog društva koje su legalno registrovane u nekoj od sledećih zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija. Prednost se daje onim predlozima koji su namenjeni povećanju angažmana građana sa vladom, merljivom uticaju na javnu politiku, jačanju liderskih veština pojedinaca i organizacija i podsticanju prenosa iskustava i inovativnih ideja kroz jasne planove komunikacije i širenja.

Predviđeni rok trajanja projekta je 12 meseci.

Minimalni iznos granta za pojedinačni projekat je 40.000 dolara.

Maksimalni iznos granta za pojedinačni projekat je 75.000 dolara.

Rok za prijavu na konkurs je 20. april 2021. godine.

Više informacija o projektu i neophodnoj projektnoj dokumentaciji možete pronaći na sledećem linku.