Kalendar aktivnosti

Grantovi za partnerske inicijative programa “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT)

Program “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) poziva predloge projekata za razvoj partnerstava organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) u kreiranju zajedničkih inicijativa koje će doneti inovativne mehanizme i alate za učešće građana u procesu donošenja odluka i pružanju usluga građanima na lokalnom nivou, kao i monitoringu rada lokalnih organa vlasti.

Program ACT poziva predloge projekata za razvoj partnerstava organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) u kreiranju zajedničkih inicijativa koje će doneti inovativne mehanizme i alate za učešće građana u procesu donošenja odluka i pružanju usluga građanima na lokalnom nivou, kao i monitoringu rada lokalnih organa vlasti.

Osnovne informacije ovog poziva:
• Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave
• Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
• Trajanje pojedinačnih ugovora: 12 meseci
• Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 16

Rok za podnošenje predloga projekata je do 14. maja 2021. godine do 17h.

Više informacija o neophodnoj projektnoj dokumentaciji možete pronaći OVDE.