Kalendar aktivnosti

USAID za jačanje humanitarnih kapaciteta i sistema

Biro za humanitarnu pomoć (BHA) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) poziva  prijave za finansiranje  programa i aktivnosti   jačanja humanitarnih kapaciteta i sistema.

BHA podržava programime koji su usredsređeni na poboljšanje politika, prakse i standarda u humanitarnom odgovoru kroz povećanu koordinaciju između ključnih aktera, inovativne i efikasne pristupe u pružanju i finansiranju humanitarne pomoći, kao i za tematska i operativna pitanja koja poboljšavaju humanitarni odgovor na pogođeno stanovništvo.

Za prvi krug prijava, BHA će razmotriti prijave usmerene samo na jedan cilj. Ako podnosilac zahteva želi da podnese prijavu za više ciljeva, podnosilac zahteva mora da podnese odvojene prijave za svaki cilj. Ciljevi su: 1. Humanitarna koordinacija, unapređenje politike i jačanje međunarodnih humanitarnih sistema 2. Globalni kapacitet i razvoj liderstva 3. Humanitarne inovacije.

Prijave za početni krug prijava moraju se podneti putem e-pošte na BHA.GlobalAPS.HCSS@usaid.gov Imajte na umu da e-adrese koje uključuju sve priloge ne smeju premašivati 10 megabajta (MB). Molimo vas da koristite više e-adresa ili zip datoteka ako je potrebno.

Iznos pojedinačnih grantova do 3 miliona dolara.

Rok za podnošenje predloga projekata je do 02. juna 2021. godine do 11h i 59min.

Više informacija o neophodnoj projektnoj dokumentaciji možete pronaći OVDE.