Kalendar aktivnosti

Mladi i mediji za demokratski razvoj

Beogradska otvorena škola (BOŠ) raspisala je poziv za podnošenje projektnih ideja u okviru programa finansijske podrške partnerstvima između medija i organizacija civilnog društva za mlade, tokom 2022/2023.

Program podrške se sprovodi u okviru projekta Mladi i mediji za demokratski razvoj, koji se sprovodi u saradnji sa Ambasadom Švedske u Srbiji. Biće podržane organizacije koje doprinose jačanju demokratije, unapređenju ljudskih prava i vladavini prava u Srbiji, sa posebnim fokusom na sledeće tematske oblasti:

  • evropske integracije u lokalnoj zajednici (shvaćene kao doprinos i koristi koje za lokalnu zajednicu proizilaze iz reformskog procesa u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i kroz javno zagovaranje i aktivno uključivanje u donošenje odluka i kreiranje politika na lokalu)
  • demokratizacija (koja se razume kao borba građana za unapređenje demokratskih praksi i bolji rad demokratskih institucija, ali i kao otpor autoritarnim tendencijama, jer one ugrožavaju prava građana i urušavaju demokratski politički poredak),
  • vladavina prava i unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
  • sloboda medija, nezavisno novinarstvo i medijska i informaciona pismenost;
  • položaj mladih, aktivizam mladih i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka.

BOŠ će kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i program jačanja kapaciteta, na godišnjem nivou podržati 8 projekata, a svaki projekat će zajednički sprovoditi dva partnera, odnosno 8 OCD za mlade i 8 medija.

Prijava se podnosi elektronskim putem preko onlajn formulara.

Maksimalni iznos sredstava po projektu je 314.000,00 SEK.

Rok za prijavu na konkurs je 30. jun 2022. godine, do 15h.

Više o konkursu možete pronaći OVDE.