Kalendar aktivnosti

GRANTOVI ZA JAČANJE AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG ANGAŽOVANJA U SRBIJI

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID) raspisala je konkurs za grantove jačanja aktivnosti građanskog angažovanja u Srbiji. Opšti cilj poziva je jačanje građanskog aktivizma i veće angažovanje građana u razvoju zajednice i reformskim procesima. Za potrebe ove aktivnosti, USAID definiše angažovanje građana kao svaku pojedinačnu ili grupnu aktivnost koja se bavi pitanjima od javnog značaja i unapređuje kvalitet života u zajednici. Očekuje se da će aktivnosti kroz pružanje tehničke pomoći, izgradnju kapaciteta i ponovno dodeljivanje grantova proširiti i diverzificirati podršku građanskim aktivnostima i zagovaranju.

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Oblasti u kojima se pruža podrška:

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Razvoj zajednica

Predviđeni rok trajanja projekta je pet godina.

Maksimalni iznos sredstava po projektu je 5 miliona dolara po projektu za period od 5 godina. 

Rok za prijavu na konkurs je 30.6.20222. do 17h.

Više o konkursu možete pronaći OVDE.