Kalendar aktivnosti

AKCIONI GRANTOVI EU U OBLASTI SOCIJALNOG DIJALOGA

Evropska komisija raspisala je konkurs za dodelu akcionih grantova u oblasti socijalnog dijaloga u okviru socijalnih prerogativa i posebnih nadležnosti (SOCPL).  Ovaj poziv ima za cilj da doprinese promovisanju socijalnog dijaloga na međuindustrijskom i sektorskom nivou, razvoju evropskog socijalnog dijaloga i izgradnji i jačanju kapaciteta nacionalnih socijalnih partnera, posebno nakon krize Covid-a. Evropski socijalni dijalog se odnosi na diskusije, konsultacije, pregovore i zajedničke akcije koje uključuju organizacije koje predstavljaju bilo koju stranu industrije (poslodavci ili radnici).

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Privredna društva

Oblast podrške:

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje

Minimalni iznos sredstava po projektu je 150 000 evra.

Maksimalni iznos sredstava po projektu je 650 000 evra.

Rok za prijavu na konkurs je 30.6.2022. do 17h.

Više informacija o projektu možete pronaći OVDE.