Kalendar aktivnosti

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost - Konkurs za sufinansiranje razvoja nevladinih organizacija

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine raspisuje javni Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija.

Cilj konkursa: popularizacija i podizanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada, poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija, sufinansiranje međuregionalnih i međunarodnih skupova kao i sufinansiranje publikovanja.

Pravo učešća na Konkursu imaju: nevladine organizacije registrovane u AP Vojvodini.

Predviđeni ukupni obim sredstava: 15.000.000,00 dinara za 2018. godinu.

Rok za prijavu: do utroška sredstava.

Kontakt osoba: Aleksandar Mihajlov, (+381 21 487 45 75, aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs).

Konkursnu dokumentaciju i više informacija o konkursu i načinu prijave možete pronaći ovde.