Kalendar aktivnosti

Podrška demokratiji na Zapadnom Balkanu Evropske zadužbine za demokratiju (EED)

EED sa zadovoljstvom obaveštava potencijalne aplikante da je spreman da odgovori na zahteve za podršku u tri glavne oblasti:

Civilno društvo - pružanjem podrške novim lokalnim akterima građanskog društva koji su okrenuti demokratskim vrednostima i poseduju potencijal da budu efikasni zagovornici promena. Takođe, EED pomaže i omogućava već postojećim akterima civilnog društva da se prilagode promenljivom lokalnom kontekstu.
Nezavisni mediji – putem pružanja podrške za razvoj, jačanje i očuvanje medijskog okruženja u regionu, uz korišćenje inovativnih alata i proizvodnje kvalitetnog sadržaja.
Politički aktivizam i angažman mladih - kroz podršku novim oblicima angažovanja..

Na ovaj način, EED održava svoju uspešnu praksu u radu sa zemljama Evrope i šire. Kao i u postojećim programima podrške, EED će se fokusirati na pružanje dodatne podrške drugim programima podrške demokratiji.
U skladu sa time, za EED-ov program podrške demokratiji neće moći da konkurišu razvijeni i akteri koji su dobro pozicionirani u ovoj sferi i koji već imaju istoriju donatorske podrške, osim u slučajevima vanrednih situacija i ukoliko su otvoreni za prihvatanje inovativnih pristupa nošenja rizicima.

Aplikacije na engleskom jeziku se mogu poslati u kratkom formatu na linku: https://www.democracyendowment.eu/support/

Uskoro će prijavni obrazac biti dostupan i na jezicima Zapadnog Balkana.

Ovaj rad je podržan zahvaljujući grantu od 4 miliona evra od Evropske komisije, a potvrdio ga je Upravni odbor EED-a u decembru 2017. godine.

Iznos granta: 10.000 - 150.000 evra.

Rok za prijave: 31.12.2018.