Kalendar aktivnosti

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA – MEDIJSKA I INFORMACIONA PISMENOST ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI

Novosadska novinarska škola upućuje poziv za podnošenje predloga projekata čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji radi promovisanja praksi i politika medijske i informacione pismenosti na lokalnom nivou.

Ovaj poziv za podnošenje predloga je deo regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije“, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Poziv za podnošenje predloga je otvoren za organizacije civilnog društva u Srbiji koje se bave programima za medije, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje i umetnost ili razvojem digitalnih inovativnih projekata.

Podršku će dobiti dve vrste projekata:
– LOT 1: Projekat podrške poboljšanju veština medijske i informacione pismenosti građana
– LOT 2: Kreativne inovacije – Projekti u oblasti umetničke, medijske i tehnološke produkcije kojima se promovišu inovacije i pristupačnost u obrazovanju iz medijske i informacione pismenosti

Budžet za ovaj poziv za podnošenje predloga iznosi 20.000 eura, od čega 10.000 eura za svaki Lot.

Trajanje projekta je 6 do 12 mjeseci. Aktivnosti mogu početi na dan potpisivanja ugovora i treba da se završe najkasnije do kraja maja 2020. godine.

Rok za prijavu je 28. februar 2019, 23:59.

Više o konkursu OVDE.