Kalendar aktivnosti

Evropa za građane i građanke: novi poziv za podnošenje projekata

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava sve zainteresovane da je otvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.

U ovom pozivu možete aplicirati za projekte u okviru Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće – mera 2.3. Projekti organizacija civilnog društva.

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” sledeći prioriteti su u fokusu za 2019. godinu:

  • Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
  • Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
  • Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa

Takođe, skrećemo pažnju da pre pripreme aplikacije obavezno pažljivo pogledate novi Programski vodič i Radni program za 2019. godinu.

Maksimalni iznos sredstava po projektu je 187 718 000 EUR.

Poziv se zatvara 2. septembra 2019. godine.

Detaljnije informacije možete naći na sajtu EACEA.