Kalendar aktivnosti

POPOS program donacija za zadovoljavanje osnovnih i urgentnih potreba stanovništva

Ambasada Japana u Republici Srbiji raspisuje javni konkurs donacija koje su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva. Za konkurs se mogu prijaviti sva zainteresovana javno komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije) ali i lokalni organi vlasti i drugi subjekti. 

POPOS projekti su predviđeni kao jednokratna, nepovratna pomoć. Predmet konkursa je dodela sredstava za zadovoljavanje potreba kao što su: rekonstrukcija (najčešće je to zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrog čvora, krova i podova), vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne i čistilice, specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, oprema za institucije socijalne zaštite i drugo.

Maksimalan iznos donacije po projektu je 10.000.000,00 japanskih jena.

Zainteresovane organizacije treba da popune odgovarajuću dokumentaciju i obrasce na engleskom jeziku.

Rok za prijavu je 29. februar 2020. godine.

Javni konkurs zajedno sa pripadajućom dokumentacijom i obrascima dostupan je OVDE.