Kalendar aktivnosti

MATRA – Sredstva holandskog fonda za regionalna partnerstva

Kraljevina Holandija raspisuje konkurs za doniranje sredstava u okviru MATRA je program jačanja demokratskih procesa, vladavine zakona, javnih institucija i civilnog društva. Konkurs je namenjen svim zainteresovanim organizacijama civilnog društva Republike Srbije.

Predmet programa je donacija sredstava u cilju poboljšanja odnosa između vlade i građana na nekoliko različitih načina: podržavanje demokratskog razvoja, jačanje organizacija civilnog društva, promovisanje vladavine zakona i jačanje pouzdanih institucija.

MATRA okvir pruža direktnu podršku projektima lokalnih organizacija civilnog društva kroz promociju konstruktivnog dijaloga  između vlade i civilnog društva kroz projekte.

Vrednost projekta bi trebalo da bude preko 25.000 EUR.

Aplikacionu dokumentaciju i obrasce je neophodno popuniti na engleskom jeziku.

Rok za prijavu na konkurs je 31. decembar 2019. godine.

Konkurs programa zajedno sa pripadajućom dokumentacijom i obrascima dostupan je OVDE.