Kalendar aktivnosti

Poziv za podnošenje predloga projekata o promociji obrazovanja za demokratsko građanstvo i obrazovanje o ljudskim pravima

Savet Evrope i Evropska unija otvaraju poziv za podnošenje predloga projekta za 2020-2021. godinu za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti ljudskih prava, sprečavanja i rešavanja sukoba, bezbednosti, migracija, obrazovanja kao i podsticanje inkluzije i osećaja pripadnosti zajednici za grupe koje se suočavaju sa velikim rizikom od isključenosti.

Cilj programa je da razvije mehanizme koji podstiču inkluziju i podstiču osećaj pripadnosti zajednici, naročito kroz podršku ugroženim grupama, posebno migrantima, izbeglicama i manjinama.

Poziv za podnošenje predloga projekata 2020-2021 se fokusira na dva tematska prioriteta:

Tematski prioritet 1: Kompetencije za demokratsku kulturu u obrazovnim ustanovama

Tematski prioritet 2: Negovanje demokratske i inkluzivne kulture u obrazovnim institucijama, sa fokusom na stvaranje mogućnosti za migrante, izbeglice i manjine

Podnosioci predloga projekata mogu biti organizacije civilnog društva, obrazovne ustanove i javna uprava.

Ukupan iznos granta je 500 000,00  EUR.

Rok za podnošenje prijave je 15. decembar 2019. godine

Više detalja i informacija o konkursu možete pronaći na OVDE.