Kalendar aktivnosti

RASPISAN KONKURS ZA PROJEKTE KULTURNE SARADNJE NA ZAPADNOM BALKANU

Evropska komisija otvara poziv za podnošenje predloga projekta kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu pod nazivom „Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u regionu Zapadnog Balkana“

Ovaj poziv za podnošenje predloga projekata u potpunosti se finansira kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II).

Opšti cilj ovog poziva je podsticanje pomirenja i dobrosusedskih odnosa na zapadnom Balkanu kroz kulturnu saradnju i stvaranje.

Specifični ciljevi ovog Poziva su da se poveća kulturna prekogranična saradnja unutar regiona Zapadnog Balkana i država članica EU i ojača konkurentnost kulturnih i kreativnih industrija u regionu.

Da bi ispunio uslove, predlog mora da bude podnesen od strane najmanje 5 partnerskih organizacija (vođa projekta i partneri) iz onih zemalja korisnica Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II).

Rok za prijavu na konkurs je 17. mart 2020. godine

Aktivnosti u okviru projekata treba da budu započeti u periodu između 1. januara 2021. i 31. marta 2021. godine.

Minimalno trajanje projekta je 24 meseca, maksimalno trajanje projekta je 48 meseci.

Ukupni budžet za ovaj poziv za podnošenje predloga je 5 000 000 EUR.

Kompletan tekst smernica zajedno sa obrascima za prijavu možete pronaći OVDE.