Kalendar aktivnosti

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI KOJI SU PODRŽANI KROZ MEĐUNARODNE FONDOVE

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture raspisuje konkurs čiji je predmet sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove, a realizuje se u 2020. godini:

  • Programi EU:
  • Kreativna Evropa - potprogram „Kultura“
  • Programi prekogranične saradnje (IPA)
  • Dunavski program transnacionalne saradnje
  • Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje
  • UNESKO
  • Centralno-evropska incijativa (CEI)
  • Evropska kulturna fondacija
  • drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:

a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu, ukoliko se radi o partneru na projektu ili

b) do 40% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu, ukoliko se radi o nosiocu projekta

Prijave se podnose na konkursnom formularu u periodu od 8. januara do 31. marta 2020. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs ili na telefon: 011 30 32 113.

 Više informacija o konkursu i konkursnoj dokumentaciji možete pronaći OVDE.