Konkursi otvoreni cele godine

Konkurs Ženskog fonda Rekonstrukcija

Rekonkstrukcija Ženski Fond dodeljuje sredstva za sprovođenje predloga projekata koji se bave temama kao što su unapređenje i zaštita ženskih ljudskih prava, razvoj znanja  o rodnim/ženskim pitanjima u Srbiji kao i doprinos ženskom društvenom aktivizmu.

Predloge projekata mogu da podnesu ženske grupe koje rade na polju ženskih ljudskih prava.

Rekonstrukcija Ženski Fond nudi više različitih programa finansiranja a maksimalan iznos grantova je između 150,000 do 300,000 dinara.

Opširnije smernice za podnošenje predloga projekata na srpskom jeziku možete da pogledate ovde.

Kontakt podaci:

adresa: Braće Baruh 6, 11000 Beograd, Republika Srbija

telefon: +381 11 21 84 674

adresa elektronske pošte: office@rwfund.org

adresa internet strane: http://www.rwfund.org/