Novosadska novinarska škola

Digitalni pogon

Opšti cilj projekta je implementacija preporuka Evropske unije za uvođenje inovacija medijske i informacione pismenosti u osnovnoškolsko obrazovanje u Srbiji realizuju Novosadska novinarska škola i Biblioteka plus od 1.januara do 31. jula 2018. godine.

(1) Stručnim usavršavanjem prosvetnih radnika-ca osnovnih škola za primenu MIP u nastavi već postojećih predmeta posredno će se ojačati kapaciteti ključnih učesnika demokratskog društva u budućnosti, a to su današnja deca. Na ovaj način podstaćiće se demokratski uticaj građanskog društva na učešće u donošenju odluka i ojačati njihova uloga u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.   

(2) Kreiranje kurikuluma i neophodnih edukativnih materijala za uvođenje medijske pismenosti u nastavu omogućiće dostupnost alata medijske pismenosti širokoj ciljnoj grupi odnosno nastavnicima različitih nastavnih jedinica u osnovnim školama.

(3) Uvođenje inovativnih metoda u već postojeće nastavne jedinice kao i

(4) razvoj i podsticaj kritičkog mišljenja i interaktivnosti učenika jesu centralne teme medijske pismenosti. Njen koncept podrazumeva ovladavanje kritičkim i kreativnim veštinama, odnosno znanjima koja pomažu da se povežu složene ideje, da se stalno postavljaju pitanja, prepoznaju pravi odgovori, identifikuju zablude što je u temeljima intelektualnih sloboda. Njeno polazište su mediji kao pozitivni izvori informacija i zabave, a za njih treba usvojiti ili osvestiti mnoga različita znanja i veštine. Razvijenija društva ne prepuštaju pojedincima da se samostalno brinu i nesistemski snalaze u sticanju tih znanja, nego podstiču različite društvene strategije medijskog opismenjavanja, sledeći pozitivne međunarodne primere i preporuke.

(5) Razvojem dečijih medija i školske produkcije kod dece razvijaju se različite veštine: tehničke (sposobnost pristupa medijima), kritičke (razumevanje medijskih sadržaja, sposobnost njihova tumačenja i kritičkog vrednovanja) te praktične (sposobnost stvaranja medijskih poruka). One omogućavaju da mediji budu shvaćeni i na dobar način, bez stereotipa, prihvaćeni u društvu koje ih pažljivo i kritički posmatra. Na ovaj način ojačaće se uloga mladih koji aktivno zagovaraju transparentan, inkluzivan i odgovoran pristup procesu demokratizacije Srbije i pregovorima sa EU kroz omladinske medije.

U ovaj projekat biće direktno uključeno 100 nastavnika osnovnih škola iz 5 gradova u Srbiji koji će pohađati edukacije o MIP. Dvadesetoro zainteresovanih đaka biće direktno uključeni u projekat prilikom osnivanja ili unapređivanja medijskih i novinarskih sekcija u njihovim školama.

Indirektna ciljna grupa projekta biće preko 1000 učenika uzrasta od petog do osmog razreda koji će pohađati nastavu kod nastavnika-ca koju su nakon edukacija počeli da primenjuju tehnike i alate medijske pismenosti u svojim nastavnim jedinicama. U neke od projektnih aktivnosti biće uključeni predstavnici OEBSa, državnih institucija za obrazovanje, kulturu i medije, zatim udruženja prosvetnih radnika, direktori škola i predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave temama medijske i informacione pismenosti.

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Nakon uspešno realizovanih 5 seminara u pet gradova u Srbiji čiji je program akreditovan od strane Zavoda za vaspitanje i obrazovanje (kataloški broj 157) i nosi 15 bodova za pohađanje, 100 edukovanih nastavnika-ca osnovnih škola biće obučeno za primenu alata i tehnika medijske i informacione pismenosti u okvirima svojih nastavnih jedinica;
  2. Osmišljen, kreiran i dizajniran online praktikum za nastavnike-ce osnovnih škola u sebi će sadržati konkretne primere i alate za implementaciju tehnika medijske pismenosti u postojeće nastavne jedinice, osnove teorije medija i komunikacije, i informativne tekstove o MIP;
  3. Preko 1000 đaka osnovih škola u Srbiji pohađaće nastavu u koju će biti implementirani praktični alati medijske pismenosti u već postojeće nastavne jedinice;
  4. Povećana interaktivnost preko 1000 đaka tokom nastave u koju su implementirani alati medijske pismenosti;
  5. Osnovano i unapređeno 5 školskih medija i novinarskih sekcija u 5 gradova u Srbiji.