Novosadska novinarska škola

U okviru projekta “Mediji za građane – građani za medije” Novosadska novinarska škola će aktivno zagovarati za unapređenje politika i praksi medijske i informacione pismenosti (MIP) kao podrške demokratskom razvoju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Jačanjem kapaciteta i uloge učesnika Nacionalne koalicije za medijsku pismenost zagovaraće se sistemska unapređenja medijskih i obrazovnih politika. Koaliciju za MIP čini 10 eminentnih predstavnika OCD koje se bave medijima i obrazovanjem, predstvnika donosioca odluka, državnih institucija za obrazovanje, kulturu i medije, novinara, medijskih eksperata i eksperata za komunikacije, obrazovnih radnika i IT stručnjaka.

Projeakt će unaprediti kvalitet javne debate i informisanost građana o važnosti kritičke analize medijskih sadržaja kao ključnog aspekta evropskih integracija i demokratizacije društva.

U okviru projekta realizovaće se saradnja različitih sektora i advokasi kampanja, organizovati javna debata o značaju MIP za evropske integracije Srbije i producirati 4 kratka video filma koja će biti promovisana na društvenim mrežama.

Rad Novosadske novinarske škole na unapređenju MIP podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Projekat “Mediji za građane – građani za medije” NNŠ realizuje na regionalnom nivou kao partner za Srbiju uz podršku Evropske komisije.