Kalendar aktivnosti

OTVOREN KONKURS SLAVIMO FILANTROPIJU

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Srbiji - formirala je Koaliciju za dobročinstvo kako bi unapredila i osnažila filantropski ekosistem u Srbiji i podigla nivo solidarnosti i davanja u Srbiji.

Cilj ovog konkursa je podrška lokalnim udruženjima i fondacijama za realizaciju lokalnih kampanja sa ciljem promocije filantropije, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama u lokalnoj zajednici, sa ciljem rasta filantropskih davanja, razvoja međusektorskih partnerstava na lokalu i podizanju nivoa transparentnosti i poverenja građanki i građana u organizacije civilnog društva.

Prijem projekata i selekcija će se vršiti na mesečnom nivou. Sve projekte pristigle do 25. u mesecu selekciona komisija će pregledati do 15. u narednom mesecu.

Maksimalni iznos sredstava po projektu je do 200.000 RSD.

Više informacija o uslovima konkursa možete pronaći OVDE.