Životna sredina

U ovom delu se nalaze zakoni i strategije kojima se uređuje pitanje životne sredine u Republici Srbiji.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 38/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009

Pakt gradonačelnika

Evropska komisija, Evropska unija, Brisel, Kraljevina Belgija, 2008

Zakon o zaštiti životne sredine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2004, 2009

Zakon o zaštiti prirode

Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2009, 88/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2010

Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 80/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2011

Nacionalna strategija održivog razvoja

Službeni glasnik Republike Srbije br. 57/2008, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2008