Životna sredina

U ovom delu se nalaze zakoni i strategije kojima se uređuje pitanje životne sredine u Republici Srbiji.

Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 88/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2011

Strategija biološke raznovrsnosti

Službeni glasnik Republike Srbije br. 13/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2011

Strategija razvoja šumarstva Republike Srbije

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2005, 71/2005, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2005

Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 57/2011, 80/2011, 93/2012, 124/2012Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2011, 2012

Zakon o potvrđivanju konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 102/2007, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2007

Strategija upravljanja vodama

Službeni glasnik Republike Srbije br. 46/91, 30/2010, 93/2012, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 91,2010,2012

Strategija upravljanja otpadom

Službeni glasnik Republike Srbije br. 29/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010

Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara

Službeni glasnik Republike Srbije br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2004, 2009, 2011

Nacionalni program zaštite životne sredine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2004, 2009

Strategija za primenu Arhuske konvencije

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008, 16/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2005, 2007, 2008, 2011

Zakon o zaštiti zemljišta

Službeni glasnik Republike Srbije br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2004, 2009,2011

Zakon o potvrđivanju Kjoto protokola

Službeni glasnik Republike Srbije br. 88/2007, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2007

Zakon o nacionalnim parkovima

Službeni glasnik Republike Srbije br. 39/93, 44/93,53/93, 67/93, 48/94, 101/2005, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 93, 94, 2005

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 135/2004, 88/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2004, 2010

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 135/2004, 25/2015, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2004, 2015

Zakon o hemikalijama

Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012, 25/2015 Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015

Zakon o efikasnom korišćenju energije

Službeni glasnik Republike Srbije br. 25/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Zakon o planiranju i izgradnji

Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 135/2004, 36/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2004, 2009

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015 Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2006, 2008, 2009, 2015

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 41/2009, 10/2013, 101/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2013, 2016

Zakon o rudarstvu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 44/95, 34/2006, 104/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 95, 2006, 2009

Zakon o šumama

Službeni glasnik Republike Srbije br. 30/2010, 93/2012, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010, 2012

Zakon o energetici

Službeni glasnik Republike Srbije br. 57/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2011

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini

Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2009, 88/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2010

Zakon o zaštiti vazduha

Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2009, 10/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2013

Zakon o vodama

Službeni glasnik Republike Srbije br. 30/2010, 93/2012 Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010, 2012

Zakon o upravljanju otpadom

Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2009, 88/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2010

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 38/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009

Zakon o zaštiti životne sredine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2004, 2009

Zakon o zaštiti prirode

Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2009, 88/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2010

Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 80/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2011

Nacionalna strategija održivog razvoja

Službeni glasnik Republike Srbije br. 57/2008, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2008