Udruženja

U ovom delu se nalaze deklaracije, zakoni, kodeksi i uredbe koje se odnose na rad organizacija civilnog društva u Republici Srbiji.

Zakon o privrednim komorama

Službeni glasnik Republike Srbije br. 112/2015, Beograd, Republika Srbija, 2015

Kodeks dobre prakse za civilno učešće u procesu odlučivanja

Konferencija međunarodnih nevladinih organizacija, Savet Evrope, Strazbur, Republika Francuska, 2009

Zakon o udruženjima

Službeni glasnik Republike Srbije br. 51/2009, 99/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2011

Zakon o zadužbinama i fondacijama

Službeni glasnik Republike Srbije br. 88/2010, 99/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010, 2011

Zakon o javnom okupljanju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 6/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2016

Zakon o volontiranju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

Službeni glasnik Republike Srbije br. 48/1994, 11/1998, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 1994, 1998

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći

Službeni glasnik Savezne Republike Jugoslavije br. 53/2001, 61/2001, 36/2002, Službeni glasnik Državne zajednice Srbije i Crne Gore br. 101/2005, Vlada Savezne Republike Jugoslavije, Beograd, Savezna Republika Jugoslavija 2001, 2002 i Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2005

Zakon o klasifikaciji delatnosti

Službeni glasnik Republike Srbije br. 104/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Službeni glasnik Republike Srbije br. 99/2011, 83/2014, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2011, 2014

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

Službeni glasnik Republike Srbije br. 8/2012, 94/2013, 93/2015, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republike Srbije, 2012, 2013, 2015

Strategija podrške razvoju civilnog društva na teritoriji Grada Beograda za period od 2012. do 2017. godine

Službeni list Grada Beograda br. 11/2012, Gradska uprava Grada Beograda, Beograd, Republika Srbija, 2012

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka

Službeni glasnik Republike Srbije br. 90/2014, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2014

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o organizatorima volontiranja

Službeni glasnik Republike Srbije br. 92/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010

Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta lokalnih samouprava

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Etički kodeks organizacija civilnog društva u Srbiji

Građanske inicijative, Beograd, Republika Srbija, 2011