Transparentnost i odgovornost

U ovom delu se nalaze konvencije, zakoni, strategije i akcioni planovi koje se odnose na oblasti transparentnosti i odgovornosti u Republici Srbiji.

Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije

Službeni glasnik Državne zajednice Srbije i Crne Gore br. 12/2005, Vlada Državne zajednice Srbije i Crne Gore, Beograd, Državna zajednica Srbija i Crna Gora, 2005

Zakon o potvrđivanju Krivičnopravne konvencije o korupciji

Službeni glasnik Savezne Republike Jugoslavije br. 2/2002 i Službeni glasnik Državne zajednice Srbije i Crne Gore 18/2005, Vlada Savezne Republike Jugoslavije, Beograd, Savezna Republika Jugoslavija, 2002 i Vlada Državne zajednice Srbije i Crne Gore, Beograd, Državna zajednica Srbija i Crna Gora, 2003

Zakon o potvrđivanju Građanskopravne konvencije o korupciji

Službeni glasnik Republike Srbije br. 102/2007, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija 2007

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

Službeni glasnik Republike Srbije br. 97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013 i 8/2015, Beograd, Republika Srbija 2008, 2010, 2011, 2013, 2015

Zakon o kontroli državne pomoći

Službeni glasnik Republike Srbije br. 51/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija 2009

Revidiran Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 61/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija 2016

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 79/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija 2013

Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 57/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija 2013