Zaštita podataka

U ovom delu se nalaze zakoni kojima se uređuje pitanje zaštite podataka u Republici Srbiji.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Službeni glasnik Savezne Republike Jugoslavije br. 1/92 i Službeni glasnik Državne zajednice Srbije i Crne Gore br. 11/2005- dr. zakon i Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98/2008 - dr. zakon i 12/2010, Beograd, Savezna Republika Jugoslavija, 1992, Beograd, Državna zajednica Srbija i Crna Gora 2005, Beograd, Republika Srbija 2010

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Službeni glasnik Republike Srbije br. 97/2008, 104/2008, 68/2012, 107/2012, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2008, 2009, 2012