Mladi

U ovom delu se nalaze zakoni, strategije i pravilnici kojima se uređuje pitanje mladih u Republici Srbiji.

Zakon o mladima

Službeni glasnik Republike Srbije br. 50/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2011

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 22/2015, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2015

Nacionalna strategija za mlade za period od 2009. do 2014. godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2008, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2008

Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Službeni glasnik Republike Srbije br. 8/2012, 11/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2012, 2013

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza

Službeni glasnik Republike Srbije br. 1/2012, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2012