Regionalni razvoj

U ovom delu se nalaze zakoni, uredbe i strategije kojima se uređuje pitanje regionalnog razvoja u Republici Srbiji.

Zakon o regionalnom razvoju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 51/2009, 30/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2010

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 104/2014, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2014

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 62/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 107/2012, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2012

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 69/2011, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2011

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2010. godinu

Službeni glasnik Republike Srbije br. 51/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010

Uredba o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica

Službeni glasnik Republike Srbije br. 109/2009, 46/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2010

Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije za period od 2007. do 2012. godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 21/2007, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2007

Program razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine 2014 – 2020

Službeni glasnik Autonomne Pokrajine Vojvodine, br. 13/2014, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija, 2014

Strategija razvoja grada Beograda

Službeni list Grada Beograda br. 47/2017, Grad Beograd, Beograd, Republika Srbija, 2017