Zaštita potrošača

U ovom delu se nalazi zakon i strategija kojima se uređuje pitanje zaštite potrošača u Republici Srbiji.

Zakon o zaštiti potrošača

Službeni glasnik Republike Srbije br. 62/2014, 6/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2014, 2016

Strategija zaštite potrošača za period od 2013. do 2018 godine

Službeni glasnik Republike Srbije br. 71/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013