Najnovije vesti

Budite u toku

Budite u toku sa aktuelnostima na projektu Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Drugi ZOOM sastanak. 10.5.2020. Kraljevo. Tema: Na koji način se trenutno u Srbiji prava deteta ostvaruju i koji je položaj dece i mladih u procesu pridruživanja Srbije EU?
Užički centar za prava deteta je izradio „Analizu javne politike sa preporukama za njeno unapređenje - participacija, građanska i politička prava u obrazovanju“.

TRANSFORMATOR CIVILNOG DRUŠTVA

Na ovom mestu pronađite informacije, primere dobre prakse, uputstva i alate koji organizacijama civilnog društva i medijima mogu pomoći u radu.