Centar savremene politike (European Western Balkans)

Jasnije o pregovorima: Izveštavanje o procesu pristupanju Srbije Evropskoj uniji

Usled nedovoljno profesionalnog i objektivnog izveštavanja o procesu i značaju evropskih integracija Srbije javlja se problem slabe informisanosti građana i nepravilnog razumevanja važnosti ovog procesa po čitavo društvo. Stoga će projekat nastojati da, pre svega, kroz medijske sadržaje prikaže različite aspekte procesa pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Takođe, organizovanjem javnih tribina imaće za cilj da podstakne razumevanje, kao i diskusiju o ključnim temama na putu Srbije ka Evropskoj uniji.

Opšti cilj projekta jeste postizanje bolje informisanosti javnosti o procesu pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, dok su specifični ciljevi veće prisustvo u javnosti tema iz oblasti evropskih integracija Srbije, veća vidljivost aktera iz civilnog društva u javnosti i pospešivanje javne debate o temama iz oblasti evropskih integracija.

Period implementacije projekta počinje 16. novembra, a završava se 15. septembra 2019. Područje implementacije vezuje se za objavljivanje medijskog sadržaja na portalu European Western Balkans, kao i organizovanje konferencija na kojem će učestvovati predstavnici civilnog društva i državnih institucija.

Tim:

Nemanja Todorović Štiplija, Nikola Burazer, Aleksandar Ivković, Vukašin Živković

Aktivnosti:

1. Istraživanje i pisanje deset analiza na odabrane teme u vezi sa evropskim integracijama Srbije;

2. Sprovođenje četiri intervjua sa istaknutim predstavnicima civilnog društva i državnih institucija, a koji su direktno uključeni u proces evropskih integracija Srbije;

3. Pisanje tridesetišest tekstova vezanih za proces pregovora o članstvu Srbije u EU, sa posebnom pažnjom na specifične teme i poglavlja;

4. Organizacija četiri tribine na kojima će govoriti predstavnici organizacija civilnog društva, medija i državnih institucija uključenih u proces pregovora;

5. Organizacija jedne konferencije u Beogradu;

6. Objavljivanje 3 video intervjua;

7. Objavljivanje izveštaja „Stanje demokratije u Srbiji“.

Rezultati:

1. Povećano prisustvo tema iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u medijima.

2. Povećan broj čitalaca medijskog sadržaja o pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

3. Poboljšan kvalitet javne debate o temama u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Vesti