Vesti

Deli: Regionalna ekonomska zajednica prilika za ubrzanje evropskih integracija

BEOGRAD – Povodom predstojeće konferencije Zapadni Balkan: Ekonomska saradnja u kontekstu proširenja, poslanik u Evropskom parlamentu, Andor Deli, za portal European Western Balkans izjavio je da je regionalna ekonomska zajednica na Zapadnom Balkanu dobra prilika da se države regiona povežu u trgovinskom smislu i time ubrzaju proces evropskih integracija.

Konferencija Zapadni Balkan: Ekonomska saradnja u kontekstu proširenja – brži put do pristupanja, biće održana 27. juna u prostorijama Evropskog parlamenta u Briselu. Konferencijom će predsedavati Andor Deli u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Na konferenciji će učestovati i predstavnici Evropske komisije, austrijskog predsedavanja Savetom Evropske unije 2018, EUROCHAMBERS, vlada i poslovnih zajednica sa Zapadnog Balkana.

Upitan za ekonomske aspekte proširenja, Andor Deli je izjavio da je stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta sa pravilima koja su harmonizovana sa pravilima Unije korisno iz više aspekata.

“S jedne strane stvorilo bi se jedno veće tržište sa više potrošača, a sa druge strane, usled usklađenih administrativnih i tržišnih pravila, značajno bi se pojednostavilo trgovanje i privredno poslovanje preduzeća”, izjavio je Deli.

On je dodao da je tržište sa skoro 20 miliona potrošača i sa usklađenim pravilima poslovanja za strane investitore mnogo privlačnije.

“Zajedničko nastupanje u trgovinskom smislu bi ojačalo poziciju regiona prema Evropskoj uniji, što bi omogućilo efikasnije ostvarivanje zajedničkih interesa”, istakao je.

Na pitanje kako posmatra ulogu privrednih komora i regionalnih privrednih komora u celom procesu, Deli je ocenio da bi one trebalo da budu glavni nosioci ovog projekta.

“Uloga vlada zapadno-balkanskih država je da stvore pravne i političke okvire za jačanje trgovinskih veza sa ciljem da se dalje jača regionalna saradnja. Međutim, privredne komore su te koje u praktičnom smislu mogu da promovišu ovu ideju među privrednicima”, naglasio je Deli i dodao da regionalna privredna komora, kao što je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (KIF ZB), treba da preuzme koordinacionu ulogu u zastupanju zajedničkih interesa.

Ocenjujući ekonomsku saradnju sa zemljama Evropske unije, Deli je naglasio da je EU nepobitno najveći trgovinski partner Srbije i da neke zemlje članice, kao što su to Austrija, Italija i Mađarska, zbog njihove geografske blizine i tradicionalno razgranatih trgovinskih veza imaju više interesa za saradnju.

On je dodao da takve zemlje već u startu imaju povoljniji stav prema proširenju nego neke druge članice i da zemlje regiona treba maksimalno da iskoriste okolnost da su države članice na čelu Saveta Evropske unije u proteklom i budućem periodu iz reda onih koje otvoreno podržavaju proširenje na Zapadni Balkan.

“Prošle jeseni, govor Junkera u Evropskom parlamentu je vratio proširenje u središte evropskih tema. Na to se nadovezalo predsedavanje Bugarske, gde je tema proširenja takođe imala centralno mesto. Sada počinje austrijsko, a sledi rumunsko predsedavanje, te će tema proširenja sigurno ostati na istaknutom mestu”, zaključio je poslanik EP-a.