O projektu

Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji - CS4EU

Opis projekta, ciljevi i plan realizacije

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Kraljevine Švedske sprovodi projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ (CS4EU) koji ima za cilj da podrži aktivnije učešće organizacija civilnog društva i medija u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU). Ovim projektom BOŠ nastoji da proces pregovora Srbije sa EU učini vlasništvom svih građana i da ga poveže sa procesom kreiranja javnih politika i da građani prepoznaju korist od članstva Srbije u EU.

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Kraljevine Švedske sprovodi projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ (CS4EU) koji ima za cilj da podrži aktivnije učešće organizacija civilnog društva i medija u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU). Projekat se sprovodio u periodu od oktobra 2016. do oktobra 2019. godine.

U ovom trogodišnjem periodu podržano je čak 49 projekata na lokalnom ili nacionalnom nivou, što je doprinelo osnaživanju 35 organizacija civilnog društva i medija iz 17 gradova i opština u Srbiji, kao i unapredilo njihovo uključivanje u proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Partnerske organizacije i mediji su imale prilike da učestvuju na 11 obuka za jačanje kapaciteta, 6 studijskih putovanja (Brisel, Poljska, Švedska), kao i da organizuju 28 programa razmene iskustava.

Nakon uspešno sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata, projekat CS4EU je produžen za još dve godine, te će druga faza projekta trajati od oktobra 2019. godine do decembra 2021. godine. Nakon 2021. godine, CS4EU je još jednom produžen, do kraja decembra 2022.

U datom momentu, projekat se nalazi u šestoj godini implementacije, i okuplja 11 programskih partnera - organizacija civilnog društva i medija o kojima više možete saznati u ostalim sekcijama platforme Transformator. Organizacije civilnog društva i mediji su prepoznati kao pokretači promena i ključni akteri demokratskog razvoja. Oni predstavljaju aktere koji su u stanju da proces evropskih integracija približe građanima, objasne značaj društvenih promena i doprinesu uključivanju građana u procese donošenja odluka. Stabilnost demokratskih institucija, vladavina prava i poštovanje ljudskih i manjinskih prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva u kreiranju javnih politika i slobodnih medija koji informišu građane i podstiču kritičko mišljenje.

Ovim projektom BOŠ nastoji da proces pregovora Srbije sa EU učini vlasništvom svih građana i da ga poveže sa procesom kreiranja javnih politika i da građani prepoznaju korist od članstva Srbije u EU.

Opšti cilj Programa je da doprinese evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija.

Specifični ciljevi Programa su:

  1. Ojačati ulogu civilnog društva kao zastupnika interesa lokalnih zajednica prilikom kreiranja javnih politika i donošenja odluka u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji;
  2. Unaprediti kvalitet javne debate i informisanosti građana o  procesu evropskih integracija i demokratskim reformama u Srbiji;
  3. Uspostaviti i unaprediti odnose između organizacija civilnog društva i poslovnog sektora kroz učešće u procesu evropskih integracija i razvojnim programima.

Treći cilj predstavlja novu komponentu CS4EU Programa i ima za cilj da premosti jaz između organizacija civilnog društva i poslovnog sektora kako bi se unapredilo razumevanje uloge ova dva sektora u procesu pristupanja Srbije EU i uspostavila međusobna saradnja, što bi sveukupno doprinelo procesu pristupanja Srbije EU.

Program podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija čine sledeće celine:

Programska aktivnost 1: Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima;

Programska aktivnost 2: Jačanje kapaciteta i program umrežavanja.

Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima podrazumeva dodelu finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva Programa i dostizanju očekivanih rezultata i realizuje se kroz programsku podršku. Organizacije i mediji uključeni u CS4EU program dobijaju podršku za realizaciju sopstvenih aktivnosti čijim izvođenjem doprinose procesu evropske integracije, kao i podršku za jačanje unutrašnjih kapaciteta organizacije za uspešnije dostizanje ciljeva koje su postavili.