O projektu

Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji - CS4EU

Opis projekta, ciljevi i plan realizacije

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Švedske sprovodi projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji ima za cilj da podrži aktivnije učešće organizacija civilnog društva i medija u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU).

U okviru projekta BOŠ sprovodi Program podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija čija je svrha da doprinese evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija.

Civilno društvo i mediji su prepoznati kao pokretači promena i ključni akteri demokratskog razvoja. Organizacije civilnog društva i mediji predstavljaju aktere koji su u stanju da proces evropskih integracija približe građanima, objasne značaj društvenih promena i doprinesu uključivanju građana u procese donošenja odluka. Stabilnost demokratskih institucija, vladavina prava i poštovanje ljudskih i manjinskih prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva u kreiranju javnih politika i slobodnih medija koji informišu građane i podstiču kritičko mišljenje. Civilno društvo i mediji su prepoznati kao pokretači promena, ključni akteri demokratskog razvoja i direktni korisnici ovog Programa.

Ovim projektom BOŠ nastoji da proces pregovora Srbije sa EU učini vlasništvom svih građana i da ga poveže sa procesom kreiranja javnih politika. Na ovaj način se uspostavlja čvrst okvir za društvene promene koje omogućavaju da građani prepoznaju korist od članstva Srbije u EU. Kroz ovaj projekat biće obezbeđena podrška za razvoj organizacija civilnog društva i medija u zastupanju interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja EU.

Opšti cilj Programa je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija.

Specifični ciljevi Programa podrške su da:

● Ojača ulogu civilnog društva kao zastupnika interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU);

● Podstakne demokratski uticaj civilnog društva na javne vlasti, poboljša prakse i unapredi kvalitet učešća javnosti u procesu donošenja odluka;

● Unapredi kvalitet javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija.

Program podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija čine sledeće celine:

Programska aktivnost 1: Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima;

Programska aktivnost 2: Jačanje kapaciteta i program umrežavanja.

Kroz ovaj Program obezbeđuje se podrška za veće učešće organizacija civilnog društva i medija u kreiranju javnih politika u procesu pristupanja EU i dugoročno partnerstvo programskih partnera. Programski partneri će biti one organizacije civilnog društva i mediji čiji projekti budu prihvaćeni i podržani u okviru ovog Programa. 

Podrška projektima i partnerskim organizacijama civilnog društva i medijima podrazumeva dodelu finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva Programa i dostizanju očekivanih rezultata i realizuje se kroz: 

● Institucionalnu podršku koja je namenjena za održivost organizacija civilnog društva koje aktivno učestvuju ili poseduju potencijal da učestvuju u kreiranju javnih politika u procesu pristupanja EU i medijima koji unapređuju kvalitet informisanja i podstiču javnu debatu o procesu evropskih integracija;

Projektnu podršku koja je namenjena organizacijama civilnog društva koje se bave javnim zagovaranjem za veće učešće lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija i medijima za jačanje medijskih sloboda, nezavisnosti medija i unapređenje kvaliteta izveštavanja o pitanjima demokratskog razvoja i procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Jačanje kapaciteta i program umrežavanja obuhvata sledeće celine:

  • Ekspertsku podršku za sprovođenje projekata;
  • Program za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i medija;
  • Studijske posete institucijama EU u Briselu;
  • Program razmene iskustava;
  • Radionicu za umrežavanje.

Projekat će uključiti 45 organizacija civilnog društva i medija sa teritorije čitave Srbije u mrežu partnera koji tokom tri godine (2017-2019) radi na povećanju uloge civilnog društva u zastupanju interesa lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija, obezbeđivanju demokratskog uticaja civilnog društva na javne vlasti i unapređenju kvaliteta učešća javnosti u procesu donošenja odluka i pregovorima sa EU.

U prvom ciklusu trogodišnjeg projekta podržano je sprovođenje 15 projekata organizacija civilnog društva i medija koji su trajali od aprila do septembra 2017. godine. Partnerske organizacije su sprovodile projekte i težile ka unapređenju javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija. Prvi ciklus projekta je direktno doprineo jačanju kapaciteta 225 predstavnica i predstavnika organizacija civilnog društva i medija kroz četiri treninga, dve studijske posete institucijama EU u Briselu i godišnjoj radionici za umrežavanje. Takođe, organizacije koje su učestvovale u programu su imale mogućnost da se prijave za program razmene iskustava i ekspertske podrške u čemu je učestvovalo 8 organizacija koje su išle u posetu organizacijama civilnog društva u regionu. Celokupna Podrška u okviru CS4EU projekta je pomogla održivom radu organizacija civilnog društva i medija kao i lakšem sprovođenju aktivnosti u oblastima evropskih integracija, javnog zagovaranja i poboljšanja učešća u procesu donošenja odluka.

Organizacije i mediji uključeni u projekat dobijaju podršku za realizaciju sopstvenih aktivnosti čijim izvođenjem doprinose procesu evropske integracije, kao i podršku za jačanje unutrašnjih kapaciteta organizacije za uspešnije dostizanje ciljeva koje su postavili.

Navedenim aktivnostima civilno društvo obezbeđuje da glas lokalnih zajednica bude prepoznat u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Na ovaj način informisani građani od posmatrača postaju aktivni učesnici u sveobuhvatnoj demokratskoj reformi zajednice čiji su deo. Ovim projektom se unapređuje saradnja javnih institucija, civilnog društva i medija i podstiču partnerstva u rešavanju problema lokalnih zajednica. Saradnja civilnog društva i javne uprave se ovim projektom gradi na temeljima znanja, argumentovane debate i poštovanja principa dobrog upravljanja.

U datom momentu, projekat se nalazi u drugoj godini implementacije, gde je okupio 17 novih projekata organizacija civilnog društva i medija o kojima više možete saznati u ostalim sekcijama Internet platforme Transformator. Projekat se izvodi u periodu od oktobra 2016. do oktobra 2019. godine.