Vesti

Vlada javlja o pohvalama Venecijanske komisije, a njeno mišljenje se još piše

BEOGRAD – Vlada Republike Srbije objavila je juče saopštenje u kojem se navodi da je Venecijanska komisija pohvalila amandmane na Ustav u oblasti pravosuđa. Proces rada na mišljenju Venecijanske komisije, međutim, još traje i ono se očekuje u oktobru.

U jučerašnjem saopštenju Vlade, pod nazivom “Pohvale Venecijanske komisije u vezi sa tekstom ustavnih amandmana”, navodi se da je predsednica Vlade Ana Brnabić održala onlajn sastanak sa predstavnicima Venecijanske komisije na kojem je Srbija dobila pohvale u vezi sa tekstom ustavnih amandmana.

“Predsednik Komisije Đani Bukvikijo rekao je premijerki da će mišljenje izvestilaca na narednoj sednici Komisije biti vrlo povoljno za Srbiju i da je uveren u to da će kao takvo biti i usvojeno”, navodi se u saopštenju.

Jovana Spremo, koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa za EU (NKEU) za poglavlje 23 i savetnica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) napominje za European Western Balkans da Venecijanska komisija ovih dana drži niz različitih sastanaka sa akterima u Srbiji, uključujući i civilno društvo i strukovna udruženja, te da ona još nije zauzela stav o novom tekstu ustanvih amandmana koji je objavljen početkom septembra

“Što se tiče sastanka koji je održan sa civilnim društvom, mi nismo imali utisak da članovi Venecijanske komisije već imaju stav. Oni su ovde da prikupe dodatne informacije u odnosu na tekst koji su već primili, da bi mogli da formulišu svoje mišljenje. Protokolarno, ja verujem da je verovatno i bilo nekih pohvala samog procesa, budući da smo imali i nekolicinu javnih slušanja, da je formirana radna grupa, ali mi nismo sigurni da Venecijanska komisija u ovom trenutku iznosi ocenu ovog teksta i očekujemo da ćemo tu ocenu dobiti tek tokom oktobra”, navodi Spremo.

Komentarišući navode Vlade da je dobila uverenje da će ocena biti pozitivna, Spremo kaže da “oni mogu da se nadaju da će ocena biti pozitivna, ali jako je problematično iznositi ocenjivačke izjave u momentu kada se još piše mišljenje na sam nacrt”.

“Mišljenje će tek da bude izrađeno, ovo je prikupljanje informacija. Ovakve izjave (Vlade) služe da se u javnosti stekne utisak pomeranja procesa unapred, dok istovremeno nemamo neko jasno informisanje građana o čemu su izmene”, kaže Spremo za naš portal.

Na pitanje da li očekuje da će mišljenje u oktobru biti celini pozitivno, Spremo kaže da ne bi mogla da uđe u očekivanja kakvo će mišljenje da bude.

“Mislim da postoje određeni delovi teksta koji su znatno unapređeni, ali postoji tu dosta prostora za unapređenje i za izmenu određenih rešenja jer nisu u skladu sa drugim delovima ustava i u skladu sa našem zakonodavnim okvirom, koji će takođe da se menja u narednoj godini, tako da i mi svi očekujemo to mišljenje da vidimo na šta će Venecijanska komisija da ukaže, odnosno šta je još potrebno uraditi na tekstu da bi se postigao cilj, a to je nezavisnost pravosuđa”, zaključuje Spremo.

Podsećamo, izmena Ustava u domenu pravosuđa obaveza je u okviru pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a cilj je obezbeđivanje nezavisnosti sudova i tužilaštva. Radna grupa Narodne skupštine objavila je nacrt ustavnih amandmana početkom septembra i poslala ih na mišljenje Venecijanskoj komisiji. Ukoliko Skupština predložene amandmane usvoji dvotrećinskom većinom, građani će morati da ih potvrdi na referendumu.

Kiritike na najnoviju verziju ustavnih amandmana već je izneo deo struke, uključujući Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS).

Pored mišljenja o ustavnim amandmanima, u oktobru se očekuje i mišljenje Venecijanske komisije o ustavnom i zakonskom okviru za funkcionisanje demokratskih institucija u Srbiji, koje je u februaru ove godine zatražio predsedavajući Nadzornog odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.

Kako European Western Balkans saznaje iz izvora upućenog u ovaj proces, upitno je i da li će ovo mišljenje uopšte utvrditi da trenutno u Srbiji postoje uslovi za demokratsko održavanje referenduma o promeni ustava.

Venecijanska komisija je, inače, u petak 24. septembra objavila hitno mišljenje o Nacrtu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Tim povodom, šest organizacija civilnog društva ukazalo je na problematična rešenja prisutna u aktuelnom Nacrtu, i apelovalo na to da se preporuke Komisije u svemu usvoje, čime bi se na vreme sprečile izmene u ovoj oblasti koje nisu u skladu sa međunarodnim standardima, i koje bi značajno ograničile pravo građana na učešće u donošenju odluka.