Vesti

Evropske integracije Srbije: Poražavajući rezultati u komunikaciji i političkim kriterijumima

BEOGRAD – Panelisti na debati Evropskog pokreta u Srbiji “EU integracije – između reči i dela” Vladimir Međak i Srđan Majstorović, saglasili su se da Srbija ima ozbiljnih problema kada je reč o komunikaciji njenog opredeljenja za članstvo u EU, u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo i brzini sprovođenja određenih reformi.

Na debatu se iz Brisela uključio i stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik koji je ocenio danas da bi Srbija reči posvećenosti članstvu u Evropskoj uniji (EU) trebalo da pretvori u opipljiva dela.

Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji i urednik “Analize politike proširenja Evropske unije i dosadašnjeg napretka Republike Srbije u procesu pristupnih pregovora u periodu 2014-2020”, citirao je nalaze Biroa za društvena istraživanja, prema kojima se o EU u proseku govori 3,2 minuta mesečno po televiziji.

“Kod nas, kad analizirate medije pre kovida, vi jasno možete videti da Evropska unija nije tema. Na pet televizija sa nacionalnim frekvencija, plus N1, uglavnom se govori neutralno ili pozitivno o EU. Međutim, zbirno se veoma malo govorilo o ovoj zajednici. S druge strane, najveći deo naslova u štampanim medijima je protiv Evropske unije. Kod nas o EU veoma često govori negativno, a što je najgore, to sponzoriše država Srbija”, navodi Međak.

On je dodao da se stvari koje suštinski nisu negativne tako prikazuju, a prećutkuju se pozitivne stvari, npr. utrostručivanje izvoza Srbije u EU od potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008.

S druge strane, Srđan Majstorović, predsednik upravnog odbora u Centaru za evropsku politiku, naveo je da javnost u Srbiji ne zna zašto je naš cilj članstvo u EU.

“Ono što je zabrinjavajuće jeste što negativan narativ dobija svoj bumerang efekat u javnom mnjenju i jača evroskepticizam, posebno među mladima. Suština ovog procesa jeste da napravimo pristojnu i uređenu sredinu, gde ćemo svi biti jednaki pred zakonom. Od nas ne traži ništa do da se držimo slova zakona”, poručuje on.

Majstorović je takođe istakao da je ova “igra” sa narativima o EU duplo rizična za Srbiju, jer u njoj javno mnjenje još uvek nije stabilno naklonjeno članstvu u EU, kao na primer u Mađarskoj i Poljskoj, koje imaju sličnih problema sa autoritarizmom vlasti.

On je rekao da se trenutno autokratske države u EU suočavaju sa rizikom da izgube privilegije. EU se nalazi na raskrsnici po ovom pitanju, a Srbija je isto tako blizu nje, i ako ne uhvati taj voz, još jednom će se naći na pogrešnoj strani istorije, rekao je Majsotorović.

Sagovornici su istakli da je pozitivno što je Evropski parlament stavio komunikaciju o EU na istaknuto mesto u rezoluciji o Srbiji i da stvari treba početi nazivati pravim imenom.

Govoreći o kriterijumima za članstvo u EU, Međak je istakao podatak da je Srbija imala istu ukupnu ocenu 2020. kao i 2015. u političkim kriterijumima – demokratiji i vladavini prava, i to 2,2 od 5. Najviše se napredovalo u ekonomskim reformama, ali i tu su rezultati skromni jer se sa ocene 3 došlo na ocenu 3,25 u istom periodu.

Međak je izjavio da Srbija nije ostvarila napredak u 27 od 33 pregovaračka poglavlja, iako vodi pregovore već duži vremenski period.

“Mi pričamo o periodu od sedam godina. Srbija uopšte nije značajno napredovala, izuzev na polju ekonomije”, navodi on.

Međak se osvrnuo i na tempo rada Srbije u ovoj oblasti.

“Nama treba dve godine da napravimo pregovaračku poziciju, i to za poglavlja koja nemaju merila za otvaranje. Za poglavlja 23 i 24 ispunili smo prelazna merila za devet meseci, a onda od 11 poglavlja u 8 nismo ispunili sva prelazna merila. To pokazuje koliki je stepen posvećenosti”, rekao je on.

S druge strane, Majstorović ističe da Srbiji preti urušavanje sistema institucija.

“On je već sada veoma urušen. Mi ne znamo gde su granice podele vlasti u Srbiji. Mi nemamo jasnu predstavu šta su nadležnosti izvršnih vlasti. Ovakvo stanje na duži rok je prosto neodrživo i šalje veoma negativnu sliku svim onima koji su zainteresovani da Srbija brže napreduje ka EU. Kad imate pretnje i napade iz Skupštine, to šalje veoma lošu poruku. Ja nisam optimista kad je u pitanju dinamika nastavka pregovora tokom ove godine”, ocenio je Majstorović.