Vesti

Ukida se funkcija šefa pregovaračkog tima, uvode se koordinatori klastera

BEOGRAD – Srbija više neće imati Tim za vođenje pregovora sa Evropskom unijom,  niti njegovog šefa, već Tim za podršku pregovorima. Njegovi članovi će biti koordinatori šest pregovaračkih klastera, nastalih na osnovu nove metodologije pristupanja EU. Ovo je jedna od glavnih promena koju predviđa nova Odluka Vlade, o reorganizaciji institucija zaduženih za evropske integracije, u koji je EWB imao uvid.

Prof. dr Tanja Miščević će tako ostati jedina osoba koja je bila na funkciji šefa Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Ona je na ovom položaju bila od 2013. do 2019, a od njenog odlaska je Srbija dobila nekoliko zamerki iz EU što njen naslednik nije imenovan. Sada za time neće biti potrebe.

U Timu za podršku pregovorima, prema ovoj odluci, sedeće koordinatori šest klastera u okviru kojih su sada raspoređena dosadašnja pregovaračka poglavlja. To su klasteri “Osnove” (u okvoru kojeg se nalazi oblast vladavine prava), “Unutrašnje tržište”, “Konkurencija i uključivi rast”, “Zeleni dogovor i održiva povezanost”, “Resursi, poljoprivreda i kohezija” i “Spoljni odnosi”.

Koordinatore ovih klastera, koji će biti članovi Tima za podršku pregovorima, imenovaće Vlada iz redova članova Vlade, a za treći, četvrti i peti klaster postojaće i “sa-koordinatori”, koji će se birati iz redova državnih sekretara nadležnog ministarstva ili državnih službenika na položaju.

Pregovaračke grupe, koje je Vlada prethodno osnovala za svako pojedinačno poglavlje, sa zadatkom da pripremaju pregovaračke pozicije sa EU i izrađuju plan usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, sada će biti okupljene u šest klastera i pregovore će pripremati koordinisano.

Glavnu reč vodi ministar za evropske integracije

U dokumentu u koji je EWB imao uvid jasno je stavljeno do znanja, međutim, da će glavnu ulogu u procesu imati novo telo, Koordinacija za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije, čijim radom rukovodi glavni pregovarač, odnosno ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Koordinacija će biti glavno telo za tekuća pitanja u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i pripremanja i izrade svih predloga u procesu pregovora o pristupanju.

Tim za podršku pregovorima, zamena za nekadašnji Pregovarački tim, ima zadatak pružanja pomoći ovlašćenom glavnom pregovaraču Republike Srbije – ministru u Vladi zaduženom za evropske integracije, a Koordinacija, kojojm ministar rukovodi, usmerava i vrednuje rad Tima za podršku pregovorima.

Ministarka za evropske integracije izjavila je juče za N1 da ovim promenama Srbija pokazuje političku odgovornost, ali i da razume šta od nje traži nova metodologija proširenja koju je Brisel usvojio pšrošle godine.

„Pre svega zahteva politički vođen proces i jedan snažniji nadzor politički nad procesom. A istovremeno uvodi i novine u pogledu, ne više pojedinačnih poglavlja, već klasterskog pristupa koji znači uvezivanje srodnih tematskih poglavlja u klastere“, rekla je Jadranka Joksimović.

Kako je bilo do sada: Koordinaciono telo, Savet Koordinacionog tela, Pregovarački tim

U dosadašnjem toku pregovora, Vlada je osnovala  Koordinaciono telo za proces pristupanja Srbije EU, koje čine ministri u Vladi. Ovo telo razmatra najvažnija pitanja i usmerava rad državne uprave u procesu pristupanja Srbije EU.

Koordinaciono telo sastalo se u sredu upravko kako bi razmotrilo novu Vladinu koordinacionu strukturu. Sastankom je predsedavala premijerka Ana Brnabić a, kako je saopšteno, dogovoren je kontinuitet održavanja sastanaka “u cilju pojačanog praćenja svih reformskih aktivnosti”.

Savet Koordinacionog tela do sada je bio zadužen da obavlja poslove u vezi sa tekućim pitanjima, a novi predlog ukazuje na to da će “Koordinacija” preuzeti njegove nadležnosti.

Naš portal je prošle godine pisao o činjenici da se Savet Koordinacionog tela sastao u julu 2020, prvi put posle skoro pet godina, a njegova neaktivnost bila je predmet kritike. Ministarstvo za evropske integracije tada je saopštilo da nije bilo potrebe da se Savet u međuvremenu sastaje, te da je to potrebno tek kada su vrlo značajne promene i pripreme u pitanju, dok se tekuće aktivnosti razmatraju na sastancima Pregovaračkih grupa i Pregovaračkog tima.

Pregovaračke grupe sada će biti grupisane u pregovaračke klastere, dok Pregovarački tim postaje Tim za podršku pregovorima, a predlog reorganizacije jasnije stavlja do znanja da je ovo telo “podređeno” Koordinaciji, odnosno ministru za evropske integracije.