Vesti

Evropska narodna partija traži zasebno glasanje o aferama u Srbiji: Korak ka njihovom izbacivanju?

BRISEL – Poslanici Evropske narodne partije (EPP), čiji je pridruženi član Srpska napredna stranka, podneli su zahtev da se o sedam članova Izveštaja o Srbiji na sutrašnjoj plenarnoj Evropskog parlamenta sednici glasa „po delovima“ (split vote), odnosno da se u članova koji sadrže više stavova o svakom glasa posebno.

Jedan od članova za koji je podnet ovaj zahtev je i član 24, u kojem se vlast poziva da reši afere Krušik, Jovanjica, Telekom Srbija i Savamala.

Juče je na ovaj zahtev EPP-a javnosti ukazao potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić, komentarišući brzinu potvrđivanja predmeta Jovanjica 2.

“Da li je razlog tako brzog potvrđivanja optužnice Jovanjica 2 možda vezan za amandmane o Jovanjici, Krušiku i Telekomu koji treba da budu usvojeni od strane Evropskog parlamenta?”, postavio je pitanje Aleksić na konferenciji za medije, dodajući da je EPP tražila glasanje po delovima o članu 24.

Pun tekst člana 24 glasi: „(Evropski parlament) poziva Srbiju da postigne uverljive rezultate, uključujući održiv bilans sa efikasnim istragama u oblastima od značaja kao što su sudstvo, sloboda izražavanja i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, posebno u slučajevima kod kojih postoji visok nivo interesovanja javnosti, uključujući i slučajeve Krušik, Jovanjica i Telekom Srbija, i da poboljša svoje rezultate u istragama, podizanju optužnica i presudama u slučajevima korupcije na visokom nivou, uključujući zaplenu i konfiskaciju imovine stečene kriminalom; ponavlja svoj poziv iz 2018. godine da se zadovolji pravda u vezi s nezakonitim rušenjem privatnog vlasništva u beogradskom naselju Savamala; napominje da je novi Zakon o sprečavanju korupcije na snazi od 1. septembra 2020“.

Poslanička grupa EPP predložila je da se u ovom članu glasa u delovima, tako što bi se o delu „…posebno u slučajevima kod kojih postoji visok nivo interesovanja javnosti, uključujući i slučajeve Krušika, Jovanjice i Telekoma Srbija…“ glasalo odvojeno.

Miroslav Aleksić izrazio je sumnju da je mogući razlog brzog potvrđivanja optužnice Jovanica 2 da to posluži kao opravdanje da se iz konačnog teksta Izveštaja o Srbiji izbaci pominjanje ovih afera i da je predlog o glasanju po delovima korak u tom pravcu.

“To će možda omogućiti da neka od ovih tema ne bude deo izveštaja”, rekao je Aleksić.

Evropska narodna partija pojedinačno je najveća grupa u Evropskom parlamentu i, nakon istupanja poslanika mađarskog Fidesa, ima 175 od ukupno 705 poslanika. S obzirom na to da se može očekivati da će poslanici socijaldemokrata, liberala i zelenih, kao i određeni broj nezavisnih poslanika, glasati da ovaj stav člana 24. ostane u tekstu Izveštaja, može se očekivati tesan rezultat. Još se ne može proceniti koja strana bi mogla da prevagne, jer se ne zna kako će glasati svi poslanici grupe Evropski konzervativci i reformisti, Identitet i demokratija i Levice.

Predlog Izveštaja o Srbiji usvojen je na Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta krajem februara, a tada su za trenutnu verziju, u kojoj se pominju afere Krušik, Jovanjica i Telekom, glasali i svi poslanici EPP-a.

Osim za član o aferama, EPP je predložio glasanje po delovima za nekoliko drugih kontroverznih članova, uključujući i onaj u kojem se iznosi ocena da je nesastajanje Narodne skupštine 44 dana po uvođenju vanrednog stanja 2020. potkopalo njen položaj kao ustavno najvažnije institucije u Srbiji, kao i član u kojem se iznosi zabrinutost zbog kupovine televizija Prva i B92 2018. godine od strane kupca bliskog vladajućoj stranci, koja se opisuje kao korak ka monopolizaciji medija u Srbiji.

Prema poslovniku Evropskog parlamenta, glasanje po delovima je moguće kada se tekst nekog člana odnosi na više tema, kao što je ovde slučaj. Poslanici mogu da predlože glasanje po delovima zaključno sa poslednjim danom pred glasanje, što je u slučaju izveštaja o Srbiji 24. mart. Predloge o podeljenom glasanju podnele su i neke druge grupe, ali ne na najkontroverznije članove izveštaja.