ENECA

ENECA je lokalna nevladina organizacija koja je svoj rad i delovanje otpočela 2005. godine sa sedištem u Nišu. Naša misija je lokalni održivi razvoj u regionu jugoistočne Evrope. Nastojimo da kontinuirano i dosledno pratimo i odgovorimo na potrebe naših klijenata i partnera, obezbedimo okruženje u kome će oni unaprediti svoje poslovanje, znanja i sposobnosti. Kroz razvojne projekte vredne oko 4 miliona eura, implementiranih individualno ili u partnerstvu sa lokalnim ili internacionalnim partnerim, ENECA je do sada podržala više od 2.500 malih biznisa. Projekti koje ENECA realizuje zasnivaju se na konceptu održivog razvoja, pri čemu vodimo računa o nacionalnim i lokalnim strategijama, kao i međunarodnim standardima, s obzirom na to da sarađujemo i sa međunarodnim organizacijama.

Naši ciljevi:

 • Promocija i podsticaj lokalnom održivom razvoju,
 • Zapošljavanje i samozapošljavanje, razvoj preduzetništva i MSP sektora kroz podsticaj ekonomskom razvoju,
 • Podizanje životnog standarda ugroženih grupa kroz ekonomsko osamostaljivanje,
 • Razvoj ljudskog kapitala i njegovo prilagođavanje potrebama tržišta rada putem adekvatnog obrazovanja i obuka,
 • Umrežavanje lokalnih institucija, organizacija, preduzetnika i preduzeća u jugoistočnoj Evropi sa zajedničkim ciljem daljeg ekonomskog rasta i razvoja,
 • Promocija rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti,
 • Podsticanje razvoja ekološke svesti građana,
 • Zaštita i poboljšanje životne sredine i zdravlja kroz edukaciju i propagiranje.

Plan delovaja u narednom periodu usmeren je na stvaranje povoljne klime za razvoj preduzetništva kroz projekte čija realizacija je u predviđena u ovoj i narednoj godini. U 2021. godini ENECA će inplementirati projekat „Aktivni preduzetnici za bolje poslovno okruženje“ u okviru BOŠ programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji uključivanjem poslovnog sektora u procese donošenja odluka.

Specifični cilj projekta odnosi se na doprinos kreiranju povoljnog poslovnog okruženja za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike kroz uključivanje u procese donošenja odluka, kreiranje strateških dokumenata razvoja i Koncepata javnih politika.

U okviru projekta, kako bi se postigli definisani ciljevi, biće sprovedene sledeće aktivnosti:

 • Učešće u tematskim  radnim grupama u okviru Plana razvoja grada Niša za period 2021.- 2027.;
 • Sprovođenje analize Budžeta grada Niša sa akcentom na sredstva namenjena za poljoprivredu i ruralni razvoj, inovacije i MMSPP sektor; 
 • Organizovanje konsultativnih sastanaka sa predstavnicima MMSPP u Nišu; 
 • Promocija predloga politike ENECA i interesa preduzetnika u javnosti; 
 • Sprovođenje ankete; 
 • Istraživanje stepena podrške preduzetnika o merama koje predlože radne grupe;
 • Kreiranje strategije za oporavak prioritetnih sektora grada Niša; 
 • Izrada Koncepta javne politike; 
 • Izveštavanje.

Očekivani reziltati projekta su:

 • Ostvareno učešće u Tematskim radnim grupama u okviru Plana razvoja grada Niša za period 2021.- 2027.; 
 • Sprovedena analiza Budžeta grada Niša sa akcentom na sredstva namenjena za poljoprivredu i ruralni razvoj, inovacije i MMSPP sektor; 
 • Sprovedeni konsultativni sastanci sa najmanje 10 MMSPP iz Niša; 
 • Promotivni materijali izrađeni i promovisani za potrebe zagovaračke kampanje i povećanje vidljivosti projekta;
 • Prikupljene sugestije i predlozi relevantnih zainteresovanih strana; 
 • Prikupljene sugestije, komentari i predlozi preduzetnika u vezi prvog nacrta Plana razvoja;
 • Kreiranje strategije za pomoć privrednim sektorima u Gradu Nišu koji su najviše pogođeni krizom izazvanom pandemijom virusa COVID-19; 
 • Izrađeni Koncepti javne politike; 
 • Finalni izveštaj pripremljen i predstavljen donatoru.