Centar za istraživačko novinarstvo

Institucionalna podrška radu Centra za istraživačko novinarstvo (CINS)

Period: 15. novembar 2017 - 30. septembar 2018. 

Opšti cilj: Unaprediti objektivno i profesionalno informisanje građana Srbije o temama od javnog interesa, kako bi se doprinelo  kvalitetu učešća javnosti u demokratskim procesima i evropskim integracijama.

Specifični cilj(evi):

 1. Povećati vidljivost i doseg istraživačkih otkrića, kroz diversifikaciju vrsta i povećanje obima medijskih proizvoda;

2. Ojačati kapacitete za profesionalno istraživačko novinarstvo u Srbiji;

3. Povećati učešće, i kreirati nove načine za učešće organizacije u zajedničkim naporima civilnog društva na demokratskim reformama i pridruženju Srbije EU.

Glavne aktivnosti: 

1. Istraživačke aktivnosti  - istraživanje, objavljivanje i promocija istraživačkih priča i drugih medijskih proizvoda iz oblasti vladavine prava, evropskih integracija, energetike, zaštite životne sredine i drugih oblasti relevantnih u kontekstu demokratskog razvoja i pristupanja EU.

2. Edukativne aktivnosti - razvoj i jačanje kapaciteta članova tima CINS-a, i eksterno jačanje kapaciteta pojedinaca/novinara , kroz organizaciju i izvođenje treninga i mentorsku podršku u oblastima ekspertize članova tima CINS-a.

3. Aktivnosti za podsticanje javnog dijaloga – organizacija javnih debata i učešće u radu mreža i koalicija OCD

Očekivani rezultati: 

1.1. Razvijeni novi medijski proizvodi prilagođeni različitim grupama korisnika;

1.2. Povećan obim i vidljivost objavljenih medijskih proizvoda;

2.1. Ojačani kapaciteti  novinara, uključujući lokalne, za bavljenje istraživačkim novinarstvom;

3.1. OCD uključene u istraživanja kao ekspertski izvori i korisnici nalaza istraživanja;

3.2. Održane javne tribine u lokalnim zajednicama van Beograda o relevantnim temama u kontekstu demokratskog razvoja i evropskih integracija, u saradnji sa OCD partnerima

O CINSu

Glavne oblasti delovanja: 

Promovisanje, zaštita i unapređenje novinarstva i javnog informisanja u Srbiji, a naročito istraživačkog novinarstva. 

  • Proizvodnja istraživačkog novinarstva po najvišim svetski prihvaćenim standardima
  • Edukacija u oblasti istraživačkog i drugih oblasti novinarstva
  • Saradnja sa OCDima sličnih i komplementarnih misija (sinergija) 

Nagrade: 

9 svetskih, regionalnih i domaćih samo u 2017.

•European Press Prize 2017 (za seriju istraživanja i baze podataka u vezi sa procesuiranjem korupcije)
•Anthony Lewis Prize for Exceptional Rule of Law Journalism 2017 
•Uži izbor za Global Shining Light Award, najveću svetsku nagradu za istraživačko novinarstvo
•Od osnivanja - 7 domaćih nagrada za istraživačko novinarstvo (NUNS/ Ambasada SAD)

Projektni tim: 

  • Nevena Ršumović, projektni koordinator (nevena@cins.rs)
  • Marko Lazić, finansije i administracija (marko.lazic@nuns.rs)
  • Bojana Bosanac, zadužena za platformu Transformator (bojanab@cins.rs)

 

Vesti