Televizija Forum

„Informisani i aktivni građani – korak bliže Evropskoj uniji”

Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu.

Period realizacije projekta je od decembra 2017. godine do septembra 2018. godine, a područje implementacije su opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i opštine i gradovi Jugozapadne i Centralne Srbije.

Televizija Forum je TV stanica civilnog sektora osnovana 2008. godine sa ciljem da se rodna ravnopravnost, problemi žena, njihovo stvaralaštvo učine medijski vidljivijim. Nastala je aktivnošću UG Forum žena Prijepolja i prva je TV stanica civilnog sektora na Balkanu koju su osnovale žene. Kao stanica civilnog sektora, TV Forum programske sadržaje emituje svakodnevno i ima za cilj da informiše, senzibiliše i edukuje javnost za brojna pitanja od javnog značaja. TV Forum ima 9 zaposlenih, 6 žena i 3 muškarca.

Ukupno su u okviru projekta planirana 32 medijska sadržaja i dve javne debate.

Specifični ciljevi projekta su unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u četiri oblasti:

Ljudska prava i rodna ravnopravnost

Koliko zakonodavstvo Srbije u ovoj oblasti prati tekovine Evropske unije, koliko je regulativa u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš usklađena sa nacionalnim i pravnim tekovinama EU, biće tema emisije predviđene projektom. Uloga medija u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja takođe će biti jedan segment emisije, a sagovrnici/ce će biti relevantni predstavnici/e iz ove oblasti.

Sloboda i nezavisnost medija

Sloboda izražavanja i nezavisnost medija u Srbiji je ugrožena. Umesto da budu stabilan temelj demokratije, mediji, na žalost, sve više postaju poslušno oruđe vlasti i vlasnika. Efikasnija i odlučnija borba protiv pretvaranja medija od sredstva slobode u poslušne sluge moguća je uz pritisak javnosti. U ovoj emisiji bilo bi reči o tome koje sve vrste pritisaka na medije postoje, koji su mehanizmi odbrane i zašto je ovaj segment važan u pristupanju Srbije EU.

Zaštita životne sredine

Odlaganje komunalnog i čvrstog otpada predstavlja najaktuelniji problem u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši. Najugroženija lokacija po zdravlje ljudi i životnu sredinu je postojeća deponija “Stanjevine” koja se nalazi u blizini reke Lim u Prijepolju, čiji je kapacitet deponije popunjen. To je posledica još uvek nerešenog pitanja izgradnje regionalne deponije “Banjica” a opet zbog nedovoljne zainteresovanosti lokalnih vlasti tri opštine da se bave ovim gorućim problemom.

Transparentnost i odgovornost javnih vlasti
Koliko su lokalne samouprave u Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju otvorene za javnost i da li su
im informacije lako dostupne. Takođe, učešće javnosti u kreiranju javnih politika je veoma važno
u demokratskom procesu, a u emisiji ćemo istražiti koliko se to sprovodi u praksi.


Planirano je još 24 medijska sadržaja iz ovih oblasti: 12 TV priloga i 12 tekstova za portal.

Organizovanje dve javne tribine
Javna tribina o transparentnosti rada javnih vlasti
Teme: Koliko su lokalne samouprave u Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju otvorene za javnost i da li su im informacije lako dostupne? Koliko je netransparentnost rada lokalnih samouprava poligon za korupciju?
Javna tribina o zaštiti životne sredine
Teme: Odlaganje komunalnog otpada u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš; Usaglašavanje lokalnih i nacionalnih propisa u oblasti zaštite životne sredine sa zakonskom regulativom EU; Zašto se stalo sa izgradnjom Regionalne deponije Banjica?