Televizija Forum

„Informisani i aktivni građani – korak bliže Evropskoj uniji”

Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu.

Period realizacije projekta je od 16. novembra 2018. godine do 15. septembra 2019. godine, a područje implementacije su opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i opštine i gradovi Jugozapadne i Centralne Srbije.

Televizija Forum je TV stanica civilnog sektora osnovana 2008. godine sa ciljem da se rodna ravnopravnost, problemi žena, njihovo stvaralaštvo učine medijski vidljivijim. Nastala je aktivnošću UG Forum žena Prijepolja i prva je TV stanica civilnog sektora na Balkanu koju su osnovale žene. Kao stanica civilnog sektora, TV Forum programske sadržaje emituje svakodnevno i ima za cilj da informiše, senzibiliše i edukuje javnost za brojna pitanja od javnog značaja. TV Forum ima 10 zaposlenih, 6 žena i 4 muškarca.

Ukupno su u okviru projekta planirana 42 medijska sadržaja i jedna TV debata.

Specifični ciljevi projekta su unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u četiri oblasti: Ljudska prava i rodna ravnopravnost; Sloboda i nezavisnost medij; Energetska efikasnost; Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Prva TV emisija biće posvećena energetskoj efikasnosti u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Konkretno, u emisiji će biti reči koliko zakonodavstvo Srbije u ovoj oblasti prati tekovine Evropske unije, koliko je regulativa u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš usklađena sa nacionalnim i pravnim tekovinama EU. Šta je do sada urađeno na ovom polju i koji su planovi opština za dalje.

Druga emisija biće posvećena poljoprivredi i ruralnom razvoju. Koliko se u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš ulaže i podstiče poljoprivredna proizvodnja, koliko se prati kvalitet proizvoda koji se plasiraju na tržište, da li se uvode evropski standardi u proizvodnji i koji su planovi za dalje.

Planirano je još 40 medijska sadržaja iz ovih oblasti: 20 TV priloga i 20 tekstova za portal.

Organizovanje uživo TV debate na temu: Mogućnosti razvoja poljoprivredne proizvodnje na lokalu. Kao gosti u studiju biće pozvani predstavnici vlasti i civilnog društva iz oblasti poljoprivrede. Gostima u studiju gledaoci gledateljke Televizije Forum imaće priliku da postave pitanje. Debata će biti snimljena i postavljena na društvene mreže.

Izrada Strateškog plana organizacije za period 2019 – 2024. godine.

Izrada strateškog plana organizacije Forum žena Prijepolja za period 2019 – 2024. godine bitan je preduslov za jačanje kapaciteta same organizacije i afirmaciju njenih programskih ciljeva.