Televizija Forum

Koliko smo blizu ili daleko od Evropske Unije?

Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu.

Period realizacije projekta je april - septembar 2017.godine, a područje implementacije je opština Prijepolje i opštine i gradovi Jugozapadne i Centralne Srbije.

Televizija Forum je TV stanica civilnog sektora osnovana 2008. godine sa ciljem da se rodna ravnopravnost, problemi žena, njihovo stvaralaštvo učine medijski vidljivijim. Nastala je aktivnošću UG Forum žena Prijepolja i prva je TV stanica civilnog sektora na Balkanu koju su osnovale žene. Kao stanica civilnog sektora, TV Forum programske sadržaje emituje svakodnevno i ima za cilj da informiše, senzibiliše i edukuje javnost za brojna pitanja od javnog značaja. TV Forum ima 10 zaposlenih, 7 žena i 3 muškarca.

Specifični ciljevi projekta su unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u tri oblasti:

Poštovanje ljudskih prava i rodne ravnopravnosti

Organizacijom seminara za 20 novinara/ki iz lokalnih medija iz Jugozapadne i Centralne Srbije na temu rodnih stereotipa i predstavljanja žena u medijima, unaprediće se kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU. Znanja koja će novinari/ke steći na edukativnom seminaru i kasnije primenjivati u svojim redakcijama dugoročno će doprineti smanjenju rodnih stereotipa i povećanju poštovanja ženskih ljudskih prava.

Sloboda i nezavisnost medija

Javnom tribinom o slobodi medija na lokalnom nivou, na kojoj će govoriti predstavnici/e medijskih udruženja, skrenuće se pažnja javnosti na pritiske kojima su izloženi lokalni medijii. Tribina će doprineti i otklanjanju nedostataka koji su navedeni u Izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2016. u oblasti slobode izražavanja.

Zaštita životne sredine

Postojeći sistem kanalizacione mreže u opštini Prijepolje koji nije izgrađen prema standardima EU, biće tema TV emisije i teksta na portalu. Problem će biti sagledan iz ugla pridruživanja Srbije EU i standardima koji se u pogledu zaštite životne sredine moraju ispuniti na konkretnom primeru iz lokalne zajednice.

Kako bi se povećala vidljivost predviđenih aktivnosti, planirano je 12 medijskih sadržaja: 3 TV emisije, 6 TV priloga i 6 tekstova za portal Forum INFO.