Vesti

Zoran Gavrilović: Netransparentnost je majka svih korupcija

Javnost ima pravo da javne službnike smatra odgvornim za postupke koje čine i odluke koje donose. Zbog toga bi informacije trebalo da budu dostupne javnosti, kako bi mogli da nagldedaju rad vlasti, odnosno, da bi mogli aktivno da učestvuju u kreiranju javnih politika. 

Netransparentnost je majka svih korupcija. Priča o transparentnosti lokalnih samouprava i bilo kog državnog organa je ključ za borbu protiv korupcije. Lokalni planovi za borbu protiv korupcije sadrže tu komponentu transparentnosti, koja omogućava prisustvo javnosti – rekao je direktor programa „Društvo protiv korupcije“ Biroa za društvena istraživanja Zoran Gavrilović.

U cilju veće transparentnosti, neophodno je unapređenje saradnje nosioca vlasti sa civilnim društvom, koje u značajnoj meri mogu uticati na rad opštinskih institucija.

Mi svake godine imamo konkurs za nevladine organizacije. Sva udruženja koja su konkurisala dobila su nešto sredstava. Jedinu primedbu koju ja imam je da se odrede prioriteti – ocenila je iz Udruženja žena „Sačuvajmo selo“ iz Priboja Malina Stanojević.

Ona smatra da bi više novca trebalo da dobiju projekti koji imaju širi društveni značaj.

Organizacija „Transparentnost Srbija“ je 2015. godine radila Indeks transparentnosti lokalnih samouprava, gde je na osnovu postavljenih 86 indikatora i bodovanja, određivala koliko su gradovi i opštine u Srbiji transparentni. Nova Varoš se tada našla na 12 mestu među 145 gradova i opština u Srbiji po Indeksu transparentnosti lokalne samouprave. 

Rukovodioci odeljenja se trude da sve informacije koje su važne za građane da nam proslede da postavimo na sajt, na primer konkurse za javne nabavke za subvencije koje daje Opštinska uprava.. Najbitinija je dobra saradnja između načelnika odeljenja i nas kao izvršilaca – istakao je sistem administrator sajta opštine Nova Varoš Edin Mujagić.

Proces pristupanja EU pruža mogućnost zemljama da temeljno preurede način svog upravljanja pokretanjem i primenom važnih reformi. Transparentnost i svrsishodno učešće javnosti su neophodni da bi se obezbedilo da te reforme budu održive i kvalitetne.

Video prilog pogledajte ovde.