Vesti

Reciklažom medicinskog otpada do zdravije životne sredine

U Opštoj bolnici Prijepolje već 12 godina radi Regionalni centar za tretman infektivnog medicinskog otpada iz zdravstvenih ustanova četiri opštine jugozapadne Srbije. Međutim, tek nedavno prvi put je dobijena integralna dozvola Ministarstva zaštite životne sredine na period od pet godina, koja podrazumeva sakupljanje, transport i tretman medicinskog otpada i njegovo bezbedno odlaganje na deponiju.

Da bi medinski otpad, koji se svakodnevno proizvedi tokom pružanja zdravstvenih usluga pacijentima u bolnicama u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši i Sjenici, na bezopasan i po okolinu bezbedan način završio na deponiji, potrebno je da prođe tretman u reciklažnom centru pri Opštoj bolnici Prijepolje. Razvrstavanje infektivnog i medicinskog otpada radi se na licu mesta.


Posle završetka intervencije, recimo davanja intermuskularne injekcije, igle i drugi oštri predmeti idu u čvrstu kanticu, koja je namenjena samo za oštre predmete. Špricevi i drugi zavojni materijali idu u žutu kesu, koja je takođe isključivo namenjena za te svrhe kaže referent za zaštitu životne sredine i kontrolu medicinskog otpada pri Opštoj bolnici Prijepolje Rade Veruović.

"Prethodno razvrstan, u specijalnim kontejnerima, medicinski otpad se transportuje do reciklažnog centra, gde se posle merenja, vrši tretman po tehnologiji koju je propisala Evropska unija.
Tretman se vrši putem sterilizacije. Temperatura je 120 stepeni, a pritisak je dve i po atmosfere. Posle završenog tretmana, koji traje od sat i po do dva, otpad se usitnjava i neprepoznatljiva ide na komunalni otpad. Znači, otpad posle tretiranja je potpuno sterilna i neškodljiva, bez mogućnosti prenošenja infektivnih i drugih zaraznih bolesti" – pojašnjava postupak Rade Veruović.

Кoličina otpada koja se preradi u ovom centru varira u zavisnosti od situacije, a prema rečima Veruovića na godišnjem nivou se preradi više od 30 tona medicinskog otpada.


"Za vreme epidemije korona virusa bila je povećana količina medicinske otpadi, ali otprilike se na dnevnom nivou preradi od 30 do 50 kilograma , odnosno od 1 do 1,5 tonu na mesečnom nivou samo iz Prijepolja. Otprilike ista količina nam stiže i iz Priboja, dok upola manje otpada stiže iz Nove Varoši i Sjenice s obzirom da mi i Priboj imamo više bolničkih kreveta, a samim tim i pacijenata" – kaže Veruović.

Regionalni centar za reciklažu medicinskog otpada izgrađen je 2009. godine. Sredstva je obezbedila Evropska unija, od kojih su dobili automobil, sterilizator i drobilicu za drobljenje prethodno sterilisanog medicinskog otpada.


"Oprema izuzetno dobro funkcioniše, bez većih kvarova, naravno uz redovno servisiranje. Značaj tretiranja medicinske otpadi je ogroman, jer kada pogledamo desetak godina unazad, videćemo da je neobrađena medicinska otpad direktno išla na deponije pa je postojala velika opasnost od prenosa zaraznih infektivnih bolesti koju otpad sama po sebi poseduje. Sada je to svedeno na minimum, jer ni jedan komad medicinske otpadi ne ide kao komunalna otpad na deponiju, a da prethodno nije tretiran, što znači da je smanjena mogućnost prenosa infektivnih bolesti" – ističe Veruović.

Integralnu dozvolu resornog ministarstva prijepoljska bolnica je čekala 12 godina, jer su morali da budu ispunjeni određeni kriterijumi u smislu sakupljanja, prevoza, tretmana i odlaganja medicinskog otpada. To znači da otpad, koja se proizvodi u bolnicama u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši i Sjenici, mora da se tretira na ispravan način, uz sve procedure koje predviđa Ministarstvo zaštite životne sredine.


"Takođe, i sve privatne zdravstvene ustanove, koje su registrovane u Ministarstvu zdravlja, mogu da sklope sa nama ugovor o preuzimanju njihovog medicinskog otpada, tako da smo mi jedan mali regionalni, odnosno subregionalni centar za prikupljanje medicinskog otpada. Na taj način dajemo doprinos očuvanju i zaštiti životne sredine" – kaže direktor Opšte bolnice Prijepolje dr Zoran Drobnjak.

Evropska unija je pomogla Srbiji da započne uspostavljanje modernog sistema upravljanja infektivnim medicinskim otpadom. Кroz dva projekta, od 2007. do 2013. obezbedila je donacije ukupne vrednosti od 13,5 miliona evra.

Video prilog pogledajte ovde.