Vesti

Prva toplana na biomasu u Srbiji gradi se u Priboju

Opština Priboj je projekat prelaska na biomasu započela 2016. godine ugradnjom kotla na pelet koji toplotom snabdeva školu, predškolsku ustanovu, Dom kulture i zgradu Opštinske uprave. 2019. godine puštena je u rad kotlarnica na biomasu snage 1,8 megavata za grejanje osnovne i srednjih škola i dečijeg dispanzera. Gradska toplana će imati snagu od 8 megavata, a sa rezervnim kotlovima na lož ulje ukupno 23 megavata. Projekat izgradnje gradske toplane se realizuje kroz kredit Nemačke razvojne banke, uz saradnju sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom finanasija. Vrednost radova na izgradnji toplane je 5.250.000 evra, a sa zamenom toplovoda i podstnica ukupna vrednost će biti oko 7.000.000 evra. Trenutno se izvode građevinski radovi na izgradnji toplane a počela je da stiže i mašinska oprema.

Zamenik predsednika opštine Priboj Saša Vasilić kaže da je opštinsko rukovodstvo izuzetno zadovoljno jer nema problema kod izvođenja radova, a ispunjeno je 60 procenata plana, kako je i bilo predviđeno.

Oprema će stizati i ugrađivaće se sukcesivno, do kraja marta, a u aprilu bi trebalo da usledi građevinsko zatvaranje toplane. Zbog dotrajalosti, predviđena je i kompletna rekonstrukcija toplovoda i podstanica, a kompletan sistem bi trebalo da bude spreman za narednu grejnu sezonu.

Direktor JP „Toplana“ Priboj Zoran Ratković procenjuje da će sistem biti spreman 1. oktobra ove godine, a zvanično će se, nakon utrvđivanja karakteristika, kotlarnica predati na upotrebu u januaru 2022. godine.

Nakon zavšetka projekta kompletan sistem daljinskog grejanja u Priboju biće prebačen na energente iz obnovljivih izvora, što će značajno smanjiti i stepen zagađenja vazduha.

U Srbiji sistemi daljinskog grejanja postoje u gotovo 60 gradova i opština. Od ukupnog broja domaćinstava u Srbiji, oko 20 odsto priključeno je na neki od ovih sistema. Preko 90 procenta proizvodnje toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji zasnovano je na direktnoj potrošnji fosilnih goriva, odnosno uglja, mazuta, lož ulja ili gasa. U zemljama Evropske unije fosilna goriva se koriste za proizvodnju svega 15 odsto toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja. Trenutno je na snazi dogovor koji predviđa da se do 2030. godine 32 procenta ukupne enrgije proizvodi iz obnovljivih izvora.

Više u video prilogu ovde.