Vesti

BOŠ – šest godina podrške civilnom društvu u približavanju EU

Beogradska otvorena škola uz podršku Кraljevine Švedske već šest godina kroz projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ podržava aktivnije učešće organizacija civilnog društva i medija u procesu evropskih integracija. Кoliko se društveno–politička situacija promenila i koliko je Srbija odmakla na svom evropskom putu od početka realizacije projekta sumirali smo sa koordinatorima ovog programa Bojanom Džulović i Branislavom Cvetkovićem.

U prve tri godine BOŠ je podržao 35 organizacija civilnog društva i medija iz 17 gradova u Srbiji, među njima i TV Forum, i kroz finansijsku podršku, treninge i studijske posete unapredio njihovo uključivanje u proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Iako su ciljevi projekta ostali isti, unutrašnja i političko-ekonomska situacija u Evropi se bitno promenila.

"Projekat je tada pisan u jednom sklopu entuzijazma i evrofanatičnosti čitavog društva, međutim šest godina nakon projekta vidimo da je entuzijastičnost spala, da je proces integracija usporen koliko god i Brisel i Beograd pokušavali da ga na neki način ožive i ubrzaju. Bez obzira na to koliko ljudi žele i misle dobro o čitavom procesu evropskih integracija, BOŠ će nastaviti da podstiče civilno društvo da učestvuje u reformskom procesu  kroz ovaj i naredne projekte koje ćemo sprovoditi" – ističe Branislav Cvetković iz Beogradske otvorene škole.  

U prethodne dve godine  program se realizuje sa 11 organizacija civilnog društva i medija koji su prepoznati kao pokretači promena i ključni akteri da proces evropskih integracija približe građanima, naročito na lokalu.

"Svi smo nažalost, svesni da medijska slika u Srbiji nije baš najsjajnija i zbog toga je jako bitno da mali lokalni mediji budu podržani. Mi već šest godina sprovodimo projekat koji pomaže organizacijama i medijima da pokažu građanima zašto je proces evropskih integracija važan. Pogotovo, jer se o ovom procesu više ne priča pozitivno i nažalost imamo nikad manju podršku pristupanja EU. Zato su mediji važan kanal koji treba da promeni tu sliku i šta će običnom građaninu, npr. u Prijepolju značiti kada Srbija postane punopravna članica EU" -objašnjava  projektna koordinatorka u Beogradskoj otvorenoj školi Bojana Džulović.

Pandemija korona virusa u prethodne dve godine u velikoj meri je uticala na rad nevladinih organizacija u Srbiji, a novi izazov je kriza izazvana ratom u Ukrajini, jer mnogi donatori menjaju programe i načine podrške civilnom sektoru na Zapadnom Balkanu.

"Mi još uvek sa sigurnošću ne možemo da tvrdimo kako će se rat u Ukrajini odraziti i na položaj civilnog sektora i odnos sa donatorima. Ono što je važno je da je pomoć međunarodne zajednice jako bitna i da je bila konstantna poslednjih dvadesetak godina  i nema nekih naznaka da će biti promena u nekom doglednom periodu. Mislim da ćemo o tome moći da pričamo tak kada se situacija u Ukrajini stabilizuje i kada vidimo neki dugoročniji plan moći ćemo da govorimo o činjenicama"– dodaje Bojana Džulović.

Partnerstvo civilnog društva i javnih vlasti u predpristupnim pregovorima i dalje su ključni u unapređivanju javnih politika i usvajanju evropskih standarda i vrednosti na putu ka Evropskoj uniji.

Video prilog pogledajte ovde.