Vesti

Dokle se stiglo sa reformom javne uprave u Srbiji?

Reforma rada javne uprave jedan je od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a 2014. godine stavljena je u prvi plan pregovora. Od  kada je portal e-uprave zvanično počeo sa radom u Srbiji, broj korisnika se iz dana u dan povećava. Iako je u proteklom periodu dosta urađeno na povećanju računarskih kapaciteta, sistem e-uprave u opštini Prijepolje još uvek je u začetku.

Portal e-uprave u Srbiji zvanično je počeo sa radom 2010. godine. Tačan podatak koliko građana i građanki Srbije koristi usluge e-uprave ne postoji, ali je činjenica da se on iz godine u godinu povećava.


"Prve godine kada smo pustili elektronski upis dece u vrtiće, a to je bilo 2016. godine, imali smo nekih 11 hiljada zahteva. Sada smo već na preko 60 hiljada zahteva i taj broj stalno raste. Imamo preko milion zahteva za produženje registracione nalepnice na tehničkim pregledima maltene svake godine" – kaže Dušica Ćuk iz Кancelarije za IT i e – upravu.

Jedan od najvažnijih segmenata reforme rada Opštinske uprave Prijepolje jeste uvođenje usluga e-uprave. Кao početni korak  najpre su se opredelili da svoje kapacitete podignu na viši nivo.


"Nabavili smo kvalitetnu računarsku opremu, takođe i kvalitetnu mrežnu opremu. Svi službenici, kojima je to bilo potrebno, imali su mogućnost i prošli su neke elementarne obuke za korišćenje tih elektronskih sistema" – kaže načelnik Opštinske uprave Prijepolje Miodrag Ćubić.

Međutim, po broju onih koji koriste ove usluge, Ćubić smatra da je ovaj sistem u manjim lokalnim sredinama, pa i Prijepolju, još uvek u povoju.


"Strategija e-uprave od 2020 – 2022 predviđa, kao veoma važnu komponentu, edukaciju građana i edukaciju javnih službenika. I u tom smislu će opština Prijepolje ispratiti sve akcije koje se odnose na animiranje građana, na animiranje privrednika, na animiranje svih subjekata kako bi se ti sistemi dalje koristili. Ono što je jako važno, a to je da naša opština zajedno sa Stalnom konferencijom opština i gradova realizuje jedan projekat koji se odnosi na povećanje elektronskih kapaciteta opštinske uprave i on je u nekoj završnoj fazi" – istakao je Ćubić.

Brže i kvalitetnije pružanje usluga najbolji je podsticaj za dalji razvoj sistema elektronske uprave, smatra Dušica Ćuk.


"Mi se trudimo da napravimo što više usluga da bi građani imali što više potreba da komuniciraju sa državom elektronskim putem i da bi smo smanjili, na kraju, tu papirologiju i gomilu papira i dokumentacije bespotrebno" – rekla je Dušica Ćuk.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji traje neprekidno od 2000. godine. Za 20 godine uloženo je više od 200 miliona evra, najviše u profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljenje javnim finansijama, ali i u unapređenje rada loklanih samouprava i nezavisnih institucija.

Video prilog pogledajte ovde.