Vesti

Sanacija Stanjevina – Zemljom prekriven veći deo smeća

Nakon dve decenije, konačno je počela sanacija i rekultivacija privremene deponije Stanjevine. Veći deo nekadašnje deponije je presut zemljom, a radovi vredni 34 miliona dinara povereni firmi „MPP Jedinstvo ad Sevojno“ trajaće najaksnije do polovine maja.

Od nekadašnjeg brda smeća i otpada, nakon skupljanja, presipanja zemljom i postavljanja zaštitnih geoslojeva ostaće samo brdo. Za pokrivanje deponije u dužini od 420 metara kako je projektom predviđeno, radnicima Puteva Užice kao podizvođaču radova, potrebno je deset hiljada kubika zemlje, frakcije, zaštitnih slojeva.

"Trenutno radimo na premeštanju otpada i uvođenju u novo telo deponije, škarpiranjem kosina i presipanje zemljom iz pozajmišta. Nakon toga radićemo sloj za degasaciju, to su kameni materijali, frakcija koji su propusni za gasove. Zatim se postavlja geotekstil, geosintetički sloj gline, to su novi materijali, prekriva se zemljom i humusom. Pored svega toga predviđeno je bušenje biotrnova za degasaciju samog tela deponije. To su bušotine prečnika 600 milimetara do samoniklog tla. Poenta toga je da sabira gasove koji se stvaraju unutar deponije i izvodi van kako ne bi došlo do eksplozije. Nakon toga izvršićemo sadnju tuja, predviđeno je da se posadi 300 stabala" – objašnjava Edib Hurić iz AD „ Putevi Užice“.   

Da je teško promeniti stare navike i nesavesno ponašanje svedoči i nova gomila otpada koja je dovezena na sanirani deo deponije.

"Nanovo dogone smeće. Za vikend se pojavio novi kamion smeća koji je iskipan preko zemlje koju smo već nasuli i to nam stvara nove probleme" – dodaje Hurić.   

Iako je predviđeno projektom, u ovoj fazi vrednoj 34 miliona dinara neće se raditi ograda, a radovi će biti privedeni kraju najkasnije do polovine maja.

Video pogledajte ovde.