Vesti

Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji: Jedina oblast u kojoj nema napretka je sloboda izražavanja

Na plenarnom zasedanju u Strazburu, evroposlanici su usvojili Rezoluciju o Srbiji u kojoj se ukazuje na napredak Srbije u reformama. Opšta ocena je da Srbija je u izvesnoj meri napredovala na putu ka Evropskoj uniji, a jedina oblast za koju u Evropskom parlamentu kažu da nema napretka jeste sloboda izražavanja i prisustvo samocenzure u medijima u Srbiji.

Evropski parlament je na plenarnom zasedanju u Strazburu velikom većinom glasova - 524 glasa za od prisutnih 673 - usvojio Rezoluciju o Srbiji.

Izvestilac za Srbiju Dejvid Makalister, koji je pripremio rezoluciju, u uvodnoj reči je naveo da je Srbija zemlja koja na vrlo jasan način napreduje ka EU. Dodao je i da se mora obezbediti sloboda izražavanja i medija, i na to se mora prvenstveno usredsrediti vlada u Beogradu.

Mnogi poslanici su izneli vrlo oštre zamerke zbog ugrožavanja slobode izražavanja i nezavisnosti medija u Srbiji. Evroposlanici podvlače da su "i dalje zabrinjavajući politički upliv, pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara, uključujući fizičke napade, verbalne i napade u pisanom vidu, kao i nasrtaje na njihovu imovinu". Od vlasti u Srbiji je zatraženo da "javno i neopozivo osudi sve napade, obezbedi odgovarajuća sredstva za efikasniju istragu napada na novinare i medije da bi počinioci bili privedeni pravdi".

Evropski parlament godišnje usvaja rezolucije o napretku svih zemalja koje su u procesu pristupanja EU. Ove rezolucije nisu obavezujućeg karaktera, ali imaju težinu političke preporuke jedne od tri najznačajnije institucije EU.