Vesti

Najviše prigovora potrošača na kvalitet obuće i bele tehnike

Prigovor preko nekog od registrovanih udruženja za zaštitu potrošača tokom 2021. godine podnelo je više od 23.400 osoba, a najviše kupaca žalilo se na loš kvalitet robe, čiju reklmaciju prodavac nije hteo da uvaži. Кoliko su potrošači upoznati sa svojim pravima, kako se kontroliše kvalitet proizvoda i kako zakon štiti kupca za Televiziju Forum govorio je predsednik Udruženja za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ iz Novog Sada i potpredsednik Saveta potrošača Srbije Radomir Ćirilović.

Od 23 i po hiljade prigovora potrošača u prošloj godini, 2/3 su se onosile se na reklamaciju različitih vrsta robe, dok se svaka četvrta osoba žalila na usluge koje su pružila javna preduzeća ili privatne firme.


"Potrošači nam se najčešće javljaju povodom odbijenih reklamacija od strane trgovaca ili pružalaca usluga, pre svega na tehničke uređaje, obuću, odeću, usluge od opšteg ekonomskog interesa javnih preduzeća" – ističe Radomir Ćirilović, predsednik Udruženja za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“.

Кupci se često žale i da mnogi proizvodi zadržavaju istu ili imaju sličnu ambalažu i cenu, a imaju manju gramažu i zapreminu.

Tako imamo sokove koji umesto 500 imaju 475 ml, čokolade od 80 do 90 grama, umesto uobičajenih 100, a tečnost za sudove, koja je na početku bila litar, postepeno je smanjivana i sada teži svega 800 ml.

Omekšivač je sa dva litra ispario na litar i 900 ml, iako boca na prvi pogled izgleda isto, zbog čega većina kupaca nije ni svesna da je dobila manje za iste pare.

Ćirilović ističe i da kvalitet proizvoda poznatih robnih marki nije isti za zapadnoevropsko i naše tržište, iako Srbija nikada nije uradila zvanično poređenje.

Ćirilović kaže da država ne vodi dovoljno računa o kvalitetu proizvoda na našem tržištu, na koje dospeva roba znatno slabijeg kvaliteta u odnosu na zapadnoevropske zemlje, dajući primer da čokolada iste robne marke kupljena u Beču i Beogradu nemaju isti ukus.

Evropski parlament je u cilju standardizacije kvaliteta proizvoda doneo Direktivu za bolje sprovođenje i modernizaciju pravila o zaštiti potrošača, međutim, pošto Srbija nije deo jedinstvenog tržišta EU, građani i građanke naše zemlje nisu osetili benefite ove odluke. Novi Zakon o zaštiti potrošača stupio je na snagu krajem prošle godine i uveo nekoliko značajnih promena, međutim, još uvek nisu doneta sva podzakonska akta koja bi omogućila njegovu primenu.


"Prodavac je dužan da na reklamaciju kupca odgovori u roku od osam dana, teret dokazivanja saobraznosti robe u prvih šest mesec je na prodavcu, a bez obzira na garanciju, svaki kvar na kupljenjom uređaju koji se desi u prve dve godine od kupovine uređaja trgovac je dužan da otkloni. Roba kupljena na daljinu može bez obrazloženja da se vrati u roku od 14 dana i zahteva povraćaj novca, a postoje i odredbe koje sprečavaju zloupotrebu posebno starijih lica prilikom prodaje na različitim prezentacijama" – ističe Ćirilović.

Novi zakon je predvideo i obaveznu medijaciju pre pokretanja sudskog spora, ali i propisao i da sva javna preduzeća koja se bave pružanjem usluga moraju oformiti Кomisiju za rešavanje reklamacija potrošača i Savetodavno telo, među čijim će članovima biti i jedan predstavnik nekog od 18 Udruženja za zaštitu potrošača registrovanih u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Video prilog pogledajte ovde.