Vesti

Stipendije za studente sa hendikepom kao podrška za ravnopravno obrazovanje

Udruženje studenata sa hendikepom pokrenulo je zagovaračku inicijativu  da jedinice lokalnih samouprava, u okviru konkursa za učeničke i studentske stipendije, imaju ublažene uslove za mlade sa hendikepom koji se školuju. O značaju  ovakvog vida podrške za studente sa hendikepom za Televiziju Forum govore bivši i sadašnji studenti iz Prijepolja Hamed Podbićanin i Janja Drobnjak.

Hamed Podbićanin iz Brodareva završio je Višu poslovnu školu u Beogradu. Tokom studiranja bio je član Udruženja studenata sa hendikepom što mu je u velikoj meri pomoglo u ostvarivanju određenih prava. Svestan je značaja stipendije kao vida podrške osobama sa hendikepom.


"Stipendiju od svoje opštine nisam koristio zbog proseka koji je bio propisan uslovima, a mi često nismo uspevali da ostvarimo i dostignemo taj prosek i to nam je pravilo problem da uopšte apliciramo za stipendiju. Od grada Beograda, gde sam studirao, imao sam stipendiju i to mi je u velikoj meri olakšavalo u školovanju, kako na dnevnom tako i na mesečnom nivou, a to je u mnogome olakšavalo i mojim roditeljima" – kaže Hamed Podbićanin.

Prijepoljka Janja Drobnjak je studentkinja 4. godine Pravnog fakulteta u Кragujevcu. Boluje od lakšeg oblika artrogripoze. Do sada nije koristila nikakvu stipendiju, niti je znala da kao osoba sa hendikepom ima pravo na to. Smatra da mladi sa hendikepom imaju mnogo veće troškove prilikom studiranja.


"Ja sam morala da se preselim sa jedne destinacije na drugu kako bi bila bliže svom fakultetu. Moj problem sa stopalima nije vidljiv, ali ja ga imam i to je očigledno. I znate kada vi morate pet puta u toku dana da idete na vežbe na fakultet, a naši roditelji nisu uvek bili u mogućnosti da nam obezbede novac da bi mogli da idemo taksijem. Jednostavno, jako nam je teško" – kaže studentkinja prava Janja Drobnjak.

Stipendija za osobe sa hendikepom nije nagrada, već podrška pri obrazovanju koja im omogućava da budu ravnopravni.

"Treba da budete svesni da postojimo i mi. Кoliko god ružno zvučalo „mi“ i „vi“, ali mi se osećamo da smo drugačiji i to je jako veliki problem. Smatram da se to dešava svugde i da treba da se budi svest o tome da se podrška daje i na drugačije načine. Naravno da bi nam značila i materijalna podrška, jer prosto to je neminovno, posebno kada ste student. Znamo koliko je novca danas potrebno svim studentima, a posebno nama koji često moramo da plaćamo taksi i razne terapije. Jednostavno, mnogo je stvari koje moramo da uradimo van studija i van učenja" – iskrena je Janja.

Istraživanje Udruženja studenata sa hendikepom o uslovima konkursa za stipendije lokalnih samouprava pokazalo je da samo 14 od ukupno 98 lokalnih samouprava u Srbiji, prepoznaje učenike i studente sa hendikepom kao grupu mladih kojima je potreban neki vid podrške.


"Ja bih apelovao na opštinu Prijepolje da omogući blaže uslove za stipendije, kako srednjoškolcima tako i studentima, kako bi im olakšali školovanja, a samim tim bi animirali mnogo veći broj osoba sa hendikepom da nastave srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje" – poručuje Hamed Podbićanin.

Poruku ima i Janja.


"Nije poenta da vi sada čujete mene i mog prijatelja i da kažete da nam je teško i da se zapitate kako ćemo to izdržati. Mislim da to zaista nije poenta. Ne javljamo se mi zbog toga. Javljamo se da probudimo svest o tome da smo i mi tu" – poručila je na kraju Janja.

Ohrabruje podatak da je Udruženje studenata sa hendikepom samo tokom prošle godine pružilo podršku da 105 studenata i studentkinja ostvari pravo na stipendiju. Jer, prema rezultatima Popisa  iz 2011. godine u Srbiji svega 6,5% osoba sa hendikepom ima završeno više ili visoko obrazovanje. Sa druge strane, u Evropskoj uniji 29,4 odsto osoba sa hendikepom stiče visoko obrazovanje u poređenju sa 43,8 odsto onih bez hendikepa.

Objavljen video prilog možete pogledati ovde.