Obrazovanje

U ovom delu se nalaze zakoni i strategije kojima se uređuje pitanje obrazovanja u Republici Srbiji.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakoni), Beograd, Republika Srbija, 2017, 2018

Zakon o visokom obrazovanju

Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakon, Beograd, Republika Srbija, 2017, 2018

Zakon o obrazovanju odraslih

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2013 i 101/2017, Beograd, Republika Srbija, 2013, 2017

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2013 i 101/2017), Beograd, Republika Srbija, 2013, 2017

Zakon o udžbenicima

Službeni glasnik Republike Srbije br. 27/2018, Beograd, Republika Srbija, 2018

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 18/2010 i 101/2017, Beograd, Republika Srbija, 2010, 2017

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

Ministarstvo prosvete i nauke, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2012

Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2005, 2007, 2008