Obrazovanje

U ovom delu se nalaze zakoni i strategije kojima se uređuje pitanje obrazovanja u Republici Srbiji.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/2017

Zakon o visokom obrazovanju

Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88/2017

Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2005, 2007, 2008

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015, 62/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016

Zakon o visokom obrazovanju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015, 87/2016, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Zakon o obrazovanju odraslih

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 55/2013, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2013

Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima

Službeni glasnik Republike Srbije br. 72/2009, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2009

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Službeni glasnik Republike Srbije br. 18/2010, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2010

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

Ministarstvo prosvete i nauke, Vlada Republike Srbije, Beograd, Republika Srbija, 2012